Bakkers

 

Vrijwel net zo lang als er over de Twijteler molen gegevens bekend zijn, wordt er ook gesproken (geschreven)  over het bakkervak, dat er naast dat van molenaar werd bedreven. Vanaf begin 18e eeuw tot halverwege  de 19e eeuw was de bakkerij op Twijtel de enige in de wijde omtrek. Vanaf die tijd kwamen er evenwel  in rap tempo bakkerijen in de dorpen. Makkinga had er al snel een stuk of vier. Hoewel er onder 'DE MOLEN(AARS)' al het e.e.a. over is vermeld, zal trachten de bakkers hier onder wat uitgebreider te beschrijven.