Twijtel 6a en 4 

Twijtel 4 gezien vanaf het erf van Twijtel 3

Adressering :

Perceel viel onder zathe III
1880 Makkinga 116a
1900 Makkinga 148
1918 Makkinga 165
1928 Makkinga 66
1950 Makkinga 74
1965 Twijtel 4
2000 Bercoperweg 65a
2010 Twijtel 6a  
 
Bouwwerk :  
Gebouwd tussen 1855 en 1887
In 1934 is het huis afgebrand (aldus Annie van Veen-Baas, die er werd geboren 1942)
Er werd vervolgens (1935?)  weer een nieuw huis opgebouwd.
Nieuwbouw naast de oude woning in 2009/2010
Eind 2010 is het oude huis gesloopt.  
 
Bewoners:  
1854 - 1897       Auke Geerts Drenth (vestigt zich in Makkinga, in een ongenummerd huis.  waarschijnlijk hier.) 1898 -  (1910)    wed Geesje Wybes Drenth-Vrind ( - 1910)
(1910) - 1928)   Jelle A(ukes) Drent(h) (veehouder)
1936 - 1941      Sjouke Oppersma en Fokje de Jong
1941 - 1957      Jan Baas en Antje Post (1955-1999) (postbode) (zus van Jan Post, zie nr 3)
1957                  Klaas Sloot en Johanna.
1957 - 1972      Johanna Sloot-Hofstra (1894 – 1987)
1972 - 1988      ?? 1988 - 1994           Diana Pronk
1994 - ?             Trijntje Hofma                            
                          Klaas Koopstra en Anneke Kromkamp  
 
Eigenaren:
(1963) Diaconie van de N.H. kerk te Makkinga 
 
Bedrijf:

Foto ca1958 (fam Sloot): rechts van de woning het keuter-boerderijtje van Wiebe van  Hes.

Het meisje is Ineke van Hes

 

In 1925 neemt  Jelle Aukes Drenth een hypotheek op de ingekleurde percelen en het huis

In September 1935 - zo lezen we in de 'Hepkema' - wordt op de raadsvergadering van de gemeente Ooststellingwerf het voorstel van B en W  om het huis Makkinga  nr.  74 te Twijtel tot onbewoonbaar te verklaren op verzoek van de heer D.L. Gorter aangehouden.

De familie Baas verhuisde in 1957 naar de kom van Makkinga. Naast de slagerij van Roelf Vries

Dit huis staat ter hoogte van nr 3, aan het zelfde voetpad, maar dan rechts. Het was eigendom van de Diaconie van de N.H. kerk, toen het in 1963 op de waterleiding werd aangesloten.

In 1974 was het al een recreatiewoning.

 

Foto 2008 (RdV): het huis wacht op de slopershamer.

Foto: dec 2009 (RdV) De imposante nieuwbouw schiet al mooi op. Het oude huisje staat er nog naast

Foto 2012 (RdV) De nieuwe ontsluiting van het perceel met het nieuwe adres  Twijtel 6a is vanaf de Abbendijk

Op 15 februari 1957 betrokken Klaas Sloot en Johanna dit huis. Ze kwamen vanaf nr 73

(Twijtel 5) Een  half jaar later overleed Klaas hier in 1957.