Makkinga 166B

Adressering: 
1920 Makkinga 166B
1921 Makkinga 63  
 
Bewoners:
 1920 - 192?   Harm Bethlehem (arbeider) en Gerrigje van der Berg

Harm Bethlehem is een zoon van Tjibbe Bethlehem van Twijtel 7  

Harm en Gerrigje trouwen in 1918 in Doniawerstal. Een jaar eerder is hun eerste kind al geboren. Metje (1917) en hun 2e Wiebigje (1919) in Nijeberkoop. Daar woonde het gezin blijkbaar ook nog even.

Op Twijtel woonden dus ze hooguit 1 jaar

Het paar vertrekt in 192? met hun gezin naarr Duitsland. Ze vestigen zich in het dorp Kelz in de gemeente Düren. (t.W.v Keulen). Vermoedelijk is Harm er melker, zoals zoveel mannen uit onze regio. Mogelijk op voorspraak van een famlielid, want ene Bouwe Bethlehem woonde er al.

Volgens een oomzegger (Tjibbe Bethlehem) werd hun oudste zoon op 10 oktober 1920 al in Kelz geboren. 4 andere kinderen volgden aldaar in 1922, 1923, 1927 en 1938.

Na het overlijden van Harm trouwde Gerrigje met ene C de Lange. Ze overlijdt in 1971 in Blau-Hus te Heerenveen. De oudste kinderen blijven (met hun gezinnen) in Duitsland achter. 

 


 

Op de kaart van 1922 is te zien dat vanaf de Bovenweg tot aan de zuidpunt  langs de oostzijde van de Abbendijk een strook grond in cultuur is gebracht van enkele tientallen meters breed. Ook zien we een huis afgebeeld,  dat mogelijke zelfs een dubbele woning is geweest. Tot (ver) in de jaren "30  heeft het er gestaan. Daarna is het verdwenen. Afgebroken, neem ik aan.

Volgens Jelle van der Muur (v/h) bakker te Nijeberkoop, waar hij in 1931 kwam wonen herinnerd zich dit huis nog goed. Het was een klein boerderijtje met de kop richting Nijeberkoop. Het stond ongeveer (gezien vanaf Nijeberkoop) net over het kruispunt met de Abbendijk aan de rechter kant van de weg.

Catharinus de Vries meent zich de naam van ene familie Hof te herinneren. Er zou een zoon van die familie bij hem op school hebben gezeten toe hij in Nijeberkoop naar school ging. Mijn moeder bevestigd dit.

Viel dit huis misschien in de jaren  "30 onder Nijeberkoop?

Beide mannen zijn het er over eens dat het huis in de 30-er jaren al is verdwenen.

Rond 1920 is er op Twijtel kennelijk een huisje bijgekomen. Op 166b woont ene Harm Bethlehem. Kan dit het huis en de bewoner van dit huisje zijn?

Kijkend naar de nummering zal het ergens volgend zijn op nr 166 en  166a, en voor nr 167. Nu was 166 het latere Twijtel 4 (oa. Klaas Sloot). En 167 werd Twijtel 5 (oa Hendrik en Pitje Kromkamp).

Het enige huis wat  volgens mij voor 166b in aanmerking komt is het het huis op de zuidpunt., dat   later dan de beide genoemde huizen is gebouwd. Er wordt wel gezegd dat het een dubbel huis was. Hetgeen betekend dat er een nr 166a en 166b moet zijn geweest, waar in 1920 alleen (nog) 166b was bewoond.

Wie kan er meer over vertellen??