Bercoperweg 74

foto rond 1920 Bercoperweg 74 met de molen van Zeephat

 

De molen gezien aan de westzijde  rond 1924? vlak voor de verhuizing naar makkinga.  (Bron: Leeuwarder Nieuws- en Advertentieblad 23-5-1925)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zelfde aanzicht in de  jaren "70 .  Het stenen gebouwtje staat er nog. En er is een stuk bij aangebouwd.

Foto 2008 (RdV)  

Adressering:

viel onder zathe IV

1918 Makkinga 2a

1928 Makkinga 55

1950 Makkinga 67

1965 Bercoperweg 74

2000 Bercoperweg 74

2010 Bercoperweg 74 

 

Bouwwerken:

1913 Molen en vermoedelijk  ook het boerderijtje gebouwd

1925 wordt de molen  afgebroken en overgebracht naar Makkinga

1926 bouwt Weijert Zeephat een varkenshok op de plaats van de molen

1980 verbouwt Appie van Hes het huis tot woonboerderij. 

 

Bewoners:

(1910) -1925   Weyert Zeephat (molenaar) en Minke Sikkema

1926 - 1930     Hendrik Cats (veehouder) en Jantje Vries

1931 - 1965    Sietze de Kleine (1898-1984) en Grietje  Kroes 1905-1991)                        1957 - 1965    Durk Brinksma (inwonende schoonzoon van De Kleine)

1965 - 1967    Johannes (Joop) Marinus

1967 - 1992)   Appie van Hes  (loonbedrijf)

(1998 - heden Appie van Hes 

 

Eigenaren:

1913? - 1967    Weyert Zeephat

1967 - heden     Appie van Hes

 

Veehouderij:

(1961) 4 st vee en  busnummer 75   

Varkenshouderij:

 9 st  varkens    (in 1963 geen veehouderij meer, wel stallen) 

In 1913 bouwt Weijert Zeephat, nadat de oude molen op ´oud´ Twijtel is afgebrand, een nieuwe molen (en waarschijnlijk ook de woning) op deze plek. De molen werd in 1925 afgebroken en verhuisde naar Makkinga. Naar de plek waar ze nog steeds staat.

Het huis is inmiddels een woonboerderij en staat nog steeds op de zelfde plek. Weijert Zeephat (1873-1970) en zijn vrouw  Minke Sikkema (1873-1931) liggen begraven te Makkinga.

Al voor de 2e WO wonen Sietze en Griet de Kleine er.  Tot begin jaren  "60 heeft Sietze een aantal koeien, en waarschijnlijk ook al varkens. In ieder geval  een beer. Hij stond namelijk te boek berehouder. In 1963 heeft hij de koeien van de hand gedaan, want de stallen staan dan leeg. Hij heeft zich blijkbaar volledig op de varkenshouderij gericht. 9 stuks is de telling dat jaar. 

Het gezin De Kleine telt verder nog een kind. Een dochter genaamd Anneke. Ze waren trouwe bezoeker van het gereformeerde kerkje op Twijtel. In 1965 verhuist het gezin naar Donkerbroek. Dat is ook de plaats waar Sietze en Griet  liggen begraven. 

Appie van Hes koopt  in 1967 het huis van Weijert Zeephat. Het stenen bouwwerk van de molen staat er dan nog. dit wordt later gesloopt. Buurman Douwe van Dam (nr 72)  wil die grond graag voor zijn varkens. Appie krijgt er een stuk aan de westkant er bij. Ook de reed aan de oostkant gaat over naar de buurman.

Tussen nr 74 en nr 72 door liep vanaf ongeveer begin vorige eeuw tot in de jaren “70, toen de Prikkedamweg werd aangelegd, de zandweg naar de Prikkedambrug.