Makkinga 48

Het is aannemelijk dat dit het huisje is. Nabij de ladder zit klimop op de muur en aan de andere  (oost-)zijde zit een extra schoorsteen. Precies zoals Joukje Hes, die er werd geboren,  het mij indertijd beschreef.  

Adressering:
1859    Makkinga 83
1880    Makkinga 3
(1918)  Makkinga 5
(1928)  Makkinga 48
1934    Makkinga 59 
 
Bouwwerk:
ca 1850 gebouwd
ca 1935 afgebroken
 
Het was een klein boerderijtje dat met de kop naar het L-vormige weggetje stond  
 
Bewoners:
1859 - 1884       Meine Pieters Mulder (1828 -1844) en Geertje Hendriks de Boer
1884 - 1924       Pieter Meines Mulder (veehouder)
1924-  1935       Klaas Hes en Antje Peper.
(ca 1930)  ??     Hepke Jonker  (huurde van Klaas Hes)  ???:
 
Eigenaren:
 ???          Meine Pieters Mulder?
?  -  1924  Pieter Meines Mulder
1924 - ?    Klaas Hes
 

Meine Pieters Mulder (1828 Makkinga - 1884 Makkinga) is  ongetwijfeld op Twijtel geboren en woonde er ten tijde van zijn huwelijk met Geertje Hendriks de Boer (1826 Elsloo - ) ook. Meine was landbouwer. Kinderen: Pieter (*1854), Lutske (*1957) Waarschijnlijk in dit huis.  Dochter Hendrikje (*1859) kwam met zekerheid op Twijtel ter wereld en zo ook Albertje  (1862-1864)  Deze laatste dochter kwam door een ongeval om het leven. Ze verdronk in een sloot.

Pieter Meines Mulder  (1854-1931) is een kleinzoon van Pieter Jans Mulder, de laatste molenaar op Twijtel uit de Mulder-familie.  Hij was gehuwd met Janke Gerbens Bosma (1857-1924). Hij komt in januari 1884 over uit Westermeer, en wordt na het overljden van zijn vader meteen gezinshoofd. Moeder Geertje blijft er bij in wonen, maar vertrekt in 1889 naar Boekelte. Ze komt in 1893 weer terug op de oude stek. Uiteidelijk vertrekt ze in 1897 voor de tweede keer. Nu naar Boyl. Het paar kreeg twee zonen. Meine (1881) en Gerben (1893). Beide geboren op Twijtel mag ik aannemen.

Pieter verkocht in het voorjaar van 1924 zijn boerderijtje met land voor Fl. 3000,- aan Klaas Hes.

Een paar weken daarvoor had Pieter ook al voor Fl. 800,- een stuk heidegrond van de hand gedaan aan Jan Johannes Schurer. Dit perceel lag ten Westen van de Abbendijk, net over de grens in Nijeberkoop. Het betrof het middenstuk van de zoogenaamde 'Abbenboschheide'. (Kad. Gem. Oldeberkoop Sectie B, nr 1055)

De Pieter Mulder (met  zoon Meine en mogelijk ook zoon Gerben) verhuisden  naar een boerderij aan de Grintweg (nu nr .. ) te Nijberkoop. Pieter kreeg daar enige jaren later een huishoudster, genaamd Trijntje Hagen, wier moeder koster is geweest in het Gereformeerde kerkje van Twijtel. Deze Trijntje trouwde later met Meine, die fotograaf was.

Klaas Hes, die net in het huwelijk was getreden met Antje Berends Peper uit Elsloo, leende 2/3 deel van de koopsom bij de Coöperatieve Voorschot en Spaarbank te Oldeberkoop. Het onderpand is zijn huis met schuur, erf, hokken, tuin, wei- en bouwland te Twijtel. Kadastraal bekend onder Gemeente Makkinga Sectie E, nummers: 937, 938 en Sectie A, nummer 3172. De eerste twee vinden we terug tussen het L-vormige weggetje en de (Bercoper)weg.  De percelen liggen direct t.W.v. de boerderij van destijds Lammert Kromkamp (nu Bercoperweg 70). Er was een toegangspad vanaf de weg over hun eigen erf.   Het laatste stuk grond is recht daar t/o aan de zuidkant van de weg gelegen. (tussen Bercoperweg 73 en 71).  De beide dochters Joukje (*1924)en Ellie (*1926) werden er geboren. En ook zoon Bennie (*1931) moet er ter wereld zijn gekomen. 

In 1935, als vader Benjamin Hes overlijdt op (later) Twijtel 7, betrekken Klaas en aAntje met hun kinderen die woning. moeder Eltje vertrekt  in december van dat zelfde jaar naar Hette Stelma.

(Vanaf ca 1935  verhuurde Klaas het nog enige tijd aan Hepke Jonker en diens vrouw Hinnerika Niebuhr.  Die hadden daarvoor in Jubbega en Hoornsterzaag gewoond. Enkele jaren later vertrok het paar met hun kinderen mogelijk (via een plek elders in Friesland)  naar Duitsland. De familie keerde overigens later weer terug naar Nederland.) (uit overlevering, staat niet ergens beschreven)

Niet lang daarna zal het huis zijn gesloopt.

In 19.. , nadat het huis  was afgebroken kocht Douwe van Dam (Bercoperweg 72) de landerijen van Klaas Hes. De regenwaterput was nog een tijd aanwezig.

Maak jouw eigen website met JouwWeb