Twijtel 6

 Foto  ca 1980?  (via Hans Salverda) 

Foto 2008 (RdV)

(Beide foto's zijn uit ongeweer de zelfde positie genomen)

Adressering :
Perceel viel onder Zathe I
1880  Makkinga 118
1900  Makkinga 146
1918  Makkinga 167 
1928  Makkinga 62 
1950  Makkinga 72
1965  Twijtel 6  
 
Bouwwerk:
Gebouwd (een voorloper?) tussen 1832 en 1849
Het oude huis stond met de voorzijde naar het zuiden gericht.
Naar het Middelpad dus.
Nieuwbouw in 2007/2008  
 
Bewoners:

1880 (of eerder) - 1905 Hendrik Koopstra en Lammigje Brouwer

1905 - 1906              Wed Lammigje Koopstra - Brouwer  

1906 -1910               Pieter Kromkamp en Roelofje Koopstra (dochter van Hendrik en Lammigje)
1910 - 1932                      Hendrik Hendriks Kromkamp en Willemtien Wever 1932 - 1932 - 1944               Wed. Willemtien Kromkamp -Wever

1944 -1969                Hendrik Kromkamp (zoon Hendrik en Willemtien) en Alida Geertruida (Pitje)  Stegman

1969 - 1976                Wed. Alida Kromkamp - Stegman (roepnaam Pitje) (1913-1999) 1976 - 1986      Hans Holterman
1986                           G Tigchelaar
1988 - ca 2008           Hans. R. Salverda          
                                   H Notenbomer  
  
Bedrijf:
Het meest Zuidwestelijke (nog bestaande) huis van (‘nieuw’)Twijtel staat rond 1850 al bij de kruising van de Abbendijk met het oude voetpad, dat op Nijeberkoper grondgebied verder ging richting de klokkenstoel. Zo’n 150 t.N.v de woning van Hendrik en zijn vrouw Pitje was tot zeker 1922 de splitsing van de Abbendijk (de twee aansluitingen met de Grintweg)  

In 1962 blijkt de voormalige veehouderij niet meer als zodanig dienst te doen. Vijf jaar later merkt de controleur van de Waterleiding op, dat de (enige) stal is vervallen.

 Hendrik Kromkamp was lange tijd ongehuwd, en hier bij zijn  moeder blijven wonen. Na haar dood?, is in oorlog Petronella Stegman bij hem gekomen als huishoudster. Op Twijtel noemde men haar ‘Pitje’, maar Hendrik gebruikte de koosnaam’ Pittie’. Zij was in de hongerwinter naar Friesland gekomen, en door bemiddeling van petroleumhandelaar Jan Lussing uit Oldeberkoop bij Hendrik op Twijtel beland. Later trouwden ze.

Volgens een kleinzoon van de fam. Sloot (Twijtel 4) kon Pitje heel mooi tekenen. Ze heeft, zo stelt Jannie Haanstra,  ook haar zoon Willie (Willem) Haanstra geportretteerd.

Gezien nevenstaande  advertentie uit de Friese Koerier van 1966 probeert men het huis als pensionboerderijtje te verkopen. Er zit nog 3 ha. grasland bij.

De verkoop is waarschijnlijk niet gelukt, want in de Volkskrant van 1970 biedt  P. Kromkamp  - dit zou dan Pitje Kromkamp-Stegman, de weduwe van Hendrik  moeten zijn -  Twijtel 6 te huur aan als 6-persoons vakantiewoning. Een artistiek boerderijtje noemt hij het.

Halverwege de jaren ‘’80 woonde er de familie Holterman, waaronder Carla Holterman, nu Carla Bogaards geheten. De bekende romanschrijfster en dichteres  was in 2003, tezamen met Martijn Krabbe bij Rik Felderhof in het programma Villa Felderhof.

 

In 2007 verkoopt Hans Salverda de woning. De nieuwe eigenaar sloopt het boerderijtje en start nog dat zelfde jaar met de nieuwbouw.