Bercoperweg 64

foto 2012 (RdV)

(foto via Theun Sloot)  ca 1960 het huis zo Koert Bergsma er woonde met zijn gezin. 

 Adressering: 

viel onder zathe IV

1880 Makkinga 7a

1901 Makkinga 9

1918 Makkinga 9

1928 Makkinga 44

1934/1950 Makkinga 55

1965 Bercoperweg 64

2010 Bercoperweg 64 

 

Bouwwerk:

Gebouwd vóór  1880

Verbouwd ca 19..  tot woonboerderij 

 

Bewoners: 

(1880)-1900              Johannes van der Wulp (1831-1900) Timmerman
1900 - 1901               Wed van der Wulp (Petronella Johanna Koedijk) (1837-1925)
1901- 1919               Benjamin (Binne) Hes (1852-1935) (winkelman) en Eltje Duurssma

1919 - 1921              Rinke Haanstra

1921 - 1925              Anne Kramer (landbouwer/arbeider) en Neeske Bosma

1926 - 1933              Gerrit Rooks (landbouwer/melkrijder) en Antje van der Meer

1934 - 1969              Koert L. Bergsma1970 - 1971              Anne Meijerhof

1971 - 1973              Franciscus H. van Brakel

1973 - 1984              Hadde van den Berg

1984 - 1985              Johanna van den Berg-Pijper

1985 -2011               J. Wagelaar (bedr.leider bij v. Wijnen te G’dijk)

2011 - heden            M. Teeuwen 

 

 Veehouderij: (1962) 12 st vee (geen veedrinkbakken) met busnummer 182.

 

 

Johannes van der Wulp  - hij is in 1858 en 1879 timmerman -  en zij vrouw Petronella Koedijk kennen  elkaar vanuit de kolonie Frederiksoord. Johannes werd er als  'kolonistenzoon' geboren. Zijn vader en moeder kwamen vanuit  resp.  Dordrecht en Utrecht in 1920 naar de kolonie.  Petronella zag in Rotterdam het levenslicht. Zij kwam met haar ouders pas in 1851 naar Frederiksoord.  Het paar dat in 1858 trouwde, woonde een tijdje in Oosterwolde en vestigsde zich in 1869 ergens in Makkinga. Uiteindelijk vestigden ze zich (vóór 1880) op Twijtel. Waarschijnlijk bouwt hij hier in 1979 het huis. In ieder geval koopt hij onder Makkinga een kamp bouwland. (?)  Na het overlijden van Johannes blijft Petronella er nog even wonen. Ze vertrekt in 1901. het huis wordt in 1918 verkocht.

Benjamin (Binne) Hes huurt vanaf 1901 het huis van de weduwe Van der Wulp. Hij woonde er samen met zijn tweede vrouw Eltje Duursma en hun kinderen oa Klaas en Pieter

 

Volgens Albert Mulder had Binne (=Benjamin) Hes hier zijn winkeltje. Binne was resp. gehuwd met Eltje E. Stelma (1852-ca1885)  en Eltje Duursma (1852-1939). Binne Hes was (op latere leeftijd) zwaar astmapatiënt, aldus kleindochter Joukje. De sloot naast de woning is  de oostgrens van Twijtel

 In december 1918 wordt verkocht 'Voor de wed. en erven Van der Wulp. Een arbeidersstede in Twijtel onder Makkinga. In gebruik bij Binne Hes, groot 1.66.50 H.A. in 2 percelen. Geboden: perc. 1 f. 2800, perc. 2  f. 575,- ('Hepkema' 6-12-1918)

Het gezin Hes vertrekt  (in mei) 1919 naar het latere Twijtel 7.  Het huis dat Binne dan koopt.

 

Zoon Klaas Hes, het op één na laatste kind uit het tweede huwelijk, blijft eerst elders  op ‘oud’ Twijtel wonen en gaat later naar ‘nieuw’ Twijtel (nr7)

Zoon Pieter, die iets ouder is dan Klaas, wordt in Den Haag vermoord. De zoon van Piet, genaamd Peter, treffen we jaren  later ook weer op Twijtel aan. Eveneens op nr 7