Prikkedam 5

van tot eigenaar bewoner
1914 Abel Engberts Ruiter ?
1914 (1928) Jolke Molenaar Jolke Molenaar
(1950) (1964) Abraham (Bram) Molenaar Abraham (Bram) Molenaar
2009 Jolke Molenaar Jolke Molenaar
2009 2011 fam Molenaar leegstand
2011 heden

1914 Abel Engberts Ruiter uit Hoornsterzwaag - hij is de brugwachter op de Prikkedambrug -  het huis voor 200 gulden aan Jolke Molenaar uit Bolsward.

1915 Begin mei is het kurkdroog op de heide van Twijtel. Dat heide in die omstandigheid zeer brandbaar is ondervond Jolke Molenaar (uit Bolsward) toen hij op de 10e mei zijn er zijn pijp op stak en vervolgens de lucifer weggooide. Even later stond zijn heideveld in lichter laaie. Het lukte hem niet meer om het vuur te doven. Ook de omliggende velden liepen schade op. De rechtbank rekende dit Jolke zwaar aan. 50 gulden boete of 50 dagen hechtenis. Hij vond deze straf zelf ook te zwaar, want de brand was  'buiten zijn wil' ontstaan en bovendien leden de buren vrijwel geen schade. Welke van de twee hij onderging is mij onbekend.

1916 Op 1 juli gaat Jolke Molenaar (vroeger schipper te Bolsward, thans veehouder te Twijtel) een lening van 550 gulden aan met als onderpand zijn nieuwgebouwde huis te Twijtel.

Drie generaties Molenaat zullen het  huis bewonen.

Jolke Molenaar dus. Hij was 2 maal getrouwd In 18.. met Antje Visser, die in 1939 overleed en  vervolgens in ...... met  Maria (Marije) de Boer.

Zoon Abraham (Bram) Molenaar is de volgende die er  zijn intrek neemt. Hij was gehuwd met Aaltje Blok. Het paar woonde eerst in Egypte onder Nijeberkoop. Daar woonde eerder de familie Keizer, die in 1932 met het daar gevestigde  kruidenierswinkeltje verhuisde naar de Grintweg.

Ook Bram Molenaar kwam (net als zijn vader) met justitie in aanraking. Op 17 juni 1921 wordt hij veroordeeld voor mishandeling. Hem wordt 10 gulden boete of 20 dagen hechtenis opgelegd.

Op 22 juli 1964 vond een zekere H Stoelwinder, die bij de Tjonger zat te vissen, een lichaam in het water drijven. Het bleek het stoffelijk overschot van Bram Molenaar  te zijn. Hij had zich waarschijnlijk zelf van het leven beroofd. Aaltje Ypey herrinnert zich nog hoe het lichaam van  Bram op een ladder langs hun huis (Prikkedam 4)  naar huis werd gedragen. Dit was niet de eerste keer dat Bram suicidale nijgingen vertoonde. Buurman Jan Ypey had hem ook al eens met doorgesneden polsen naar het ziekenhuis gebracht. Hij bedankte Jan overigens hartelijk voor het snelle handelen.

Bram Molenaar was grondwerker overtuigd communist en ging ook wel naar bijeenkomsten. oa in Amsterdam.

Zoon Jochem Molenaar bewoonde als laatste het woninkje dat door de jaren maar amper in aanzien was veranderd. Hij bleef ongehuwd en overleed in 2009. De familie strooide zijn as rond het woninkje uit.

In 2011 werd het huis dat in andere handen over ging gesloopt. De nieuwe eigenaar pleegde nieuwbouw.