Makkinga 78

Op de foto: Theun van Hes, en vlnr Tjitske van Hes, Femmy van Hes en Femmy van Hes Hoogeveen
Adressering :
Perceel viel onder zathe III
1868 Makkinga 117a          
Makkinga 122a 
1880 Makkinga 116D
1900 Makkinga 150
1918 Makkinga 161
1928 Makkinga 70
1950 Makkinga 78    
 
Bouwwerk:
Gebouwd tussen 1855 en 1887
en in de jaren tot 1900  verbouwd.
Afgebroken in 1960 of  1961    
 

Bewoners:
1864 - 1908                Folkert Roelofs Gorter (1834-1908) en Klaasje Weerman 1908 - 1913               Jan Bloemsma    (1885-1951) (veehandelaar) en  Joukje Buitenga

1913 - 1950                Frans van Hes    (1886-1961) landarbeider,melkrijder,veehouder 1950 - 1952                Berend Klijnstra  (1888- )
1952 - 1960                Harm van Hes    (broer van Wiebe)    
 
Veehouderij:  In 1950 was het busnummer 155
 
Eigenaren:
-1908          Folkert Roelofs Gorter
1908-1927  Klaasje Gabriëls Weerman (wed van Folkert)
1927-1950  Frans van Hes
1950-          Wiebe van Hes

Het stond links van het pad. (gerekend vanaf de Grintweg).Zo’n 100m achter het huidige Berkoperweg 65.  Het had wel een electra aansluiting, maar geen water.

20-12-1882 koopt Folkert Roelofs Gorter de  kadastrale percelen A3005 en A3006 (van ??)

4-8-1892 koopt Folkert Roelofs Gorter  het  kadastrale perceel A1671

Jan Bloemsma, handelaar in schapen, geiten, kedden enz, was gehuwd met Joukje Buitenga (1888-1967)

Na 1920 verhuisden zij naar Buterheideveld.

Klaas Hes haalde  als hij ver weg moest wel eens een rijtuig (tilburry o.i.d.) bij Bloemsma toen die al op Buterheideveld woonde.

20-10-1921 verkoopt de weduwe van Folkert Roelofs Gorter, Klaasje Gabriëls Weerman,  aan Frans van Hes een arbeidersstede onder Twijtel. Kadastraal: A3005, A3006 en A1671. (dit moet nr 78 zijn)

Het verkochte is langs de westkant bezwaard met dienstbaarheden van reed en leiding t.b.v. nr 79 (Twijtel 3), waarvan Willem Theunis Koopstra eigenaar is.

30-3-1927  verkoopt Koenraad van der Wal ‘een perceel heide met water’ aan Frans van Hes

6-12-1927 verkoopt Pieter Wiebes Koopstra perceel A3004 aan Frans van Hes.

Frans van Hes, die in Oldeholtpade  was geboren, trouwde in 1909 met Lammigje Sloot (1887- 1966). Zij is een dochter van Wiebe Theunis Sloot en Willemtien Lantinga. (zie  Twijtel nr 5)

Frans woonde van april 1950 tot november 1951 in Mildam en vervolgens  weer in Makkinga (Brink nr 3)

Zoon Harmen(*1909) woonde er nog even met zijn  vrouw Jantje Veen.

De andere kinderen heten: Wiebe (*1912), Tjitske (*1915), Willem (*1920) en Theunis (*1933)

14-8-1950 verkoopt Frans van Hes het huis met een paar percelen aan zijn zoon Wiebe van Hes.  Kadastraal: A3403, 3426 en 1671.

 

20-9-1960 verkoopt Frans van Hes nog een paar percelen aan zijn zoon Wiebe van Hes.  Kadastraal: A3057 en 2658.