Bercoperweg 75

foto ca 1947

oto ca 1960  

 foto (RdV) ca 1970

foto (RdV) ca 2000

Adressering:

viel onder zathe I

1860 oud Makkinga 81

1860-1880 Makkinga 119

1896 Middelburen 119 (aldus Kadaster)

1900 Makkinga 156

1910 Makkinga 171

1918 Makkinga 171

1928  Makkinga 571950 Makkinga 68

1965 Bercoperweg 75

2000 Bercoperweg 75

2010 Bercoperweg 75 

 

 

Kadastraal:……..  

Bouwwerk:

Gebouwd tussen 1849 en 1855

Verbouwd ca 1990 tot woonboerderij (alleen het voorhuis bleef staan

Bewoners: 1856/1959 - 1894  Jan Jans de Boer (arbeider) en Trijntje Jelles Mulder

1894 – 1943       Jelle Jans de Boer en Willemtje Harder (keuterboer)

1943 - 1946        Folkert van der Berg (klompenmaker en een paar koeien)

1946 - 1978        Jan de Vries en Renske Kuyper

1978 - 1987  W. van der Molen (loonbedrijf)

1979 - 1983         en  in caravan bij zoon op het erf   E.van der Molen en zijn vrouw Hantje de Vries. (loonbedrijf en veehouder) Hantje blijft na  overlijden Eeltje in caravan wonen tot 1987

1987 - 1992        Johannes A. A. van der Linden

1992 -  2003        Peter A. Dierdorp

2003 - heden      A. Woelders 

 

Melkveehoudrij: (1950) busnummer 103 

Pluimveehouderij: (1961) 100 st  kippen

 

Eigenaren:

1854 Jan Jans de Boer (arbeider) heeft  daarvoor  de grond (heide) in erfpacht en sticht daarop in dat jaar (of even eerder) een huis op KADnr  A1452. (was daarvoor  oa A 1430)

 

Jan Jans de Boer en Trijntje Jelles Mulder  tussen 1856 en 1860 vanuit Oldeberkoop naar Twijtel. Samen met hun dochters Jacobje  (*1850) , Geesje (*1854) en Jantje (*1856). De kans is groot dat hij even daarvoor het huis heeft laten bouwen. In 1855 staat het wel ingetekend op de topografische kaart. 5 jaar eerder nog niet. In 1860 wordt hun eerstvolgende kind geboren. Zoon Jelle ziet in 1860 op Twijtel het levenslicht. Jan staat als arbeider te boek. 

 

Op 6 december 1912 neemt Jelle Jans de Boer, arbeider, wonende te Twijtel,  een hypotheek van 1040 gulden op het ‘arbeidershuis en erf  met wei- en bouwland’ en  ‘een stuk heide en veengrond’.  (Notaris Ouwersloot, Oldeberkoop)

 

Jelle de Boer, die Makkinga ter wereld kwam in 1860, werd ook wel Jelle ´Hakkenschopper´ genoemd. Dit vanwege het feit dat hij tijdens het lopen met de hakken van de klompen tegen elkaar kwam. Jelle was getrouwd met Willemtje Harder (1865-1943). Willemtje was eerst als huishoudster bij hem.  Ze is een geboren Oldeberkoper. In 1910 heeft Jelle, die te boek staat als arbeider en landbouwer, vier zonen.

Jelle was Makkingaaster van geboorte. Na het overlijden van Willemtje (in 1943) verhuisde hij naar Langezwaag, om in 1946 naar Makkinga terug te keren (naar nr 133). Het jaar daarop verhuist hij naar Nijeberkoop.

* Voor alle duidelijkheid Jelle de Boer op  nr 75 is niet de zelfde als op ( hierna te noemen) Bercoperweg  73!!


Folkert van der Berg (1904-1980) en zijn vrouw Froukje Knijpstra (1908-2002) hadden twee dochters Sietske (*1941) en Ypie,  die geregeld bij de familie Haanstra over de vloer kwamen om varkensoren te eten (volgens Jannie Haanstra). Ze waren er dol op.. Iets wat Jannie en haar broer Jelle  maar niet konden begrijpen. Zij vonden ze vies. Folkert en Froukje liggen begraven te Donkerbroek.

Overigens zou Folkert nogal ‘ lomp’  van postuur zijn geweest.

Een van de twee dochters woont anno 2011 in Donkerbroek. Ze is dan 80 j oud, en moet op 11 jarige leeftijd op Twijtel zijn komen wonen (naar eigen zeggen). Waar haar zus Ypie  woont is onbekend.


Al in 1912, en ook in tijd dat Jan  de Vries de woning huurde (van de nazaten van Jelle en Willemtje), behoorde  ook het perceel land er bij dat schuin tegenover de woning ligt er bij. Daar moet rond 1800 een ´legering van franse soldaten´  zijn geweest. (aldus Albert Mulder)

 

 foto: 10 mei 1946, huwelijk van Jan de Vries en Renske Kuyper.

 

 Jan de Vries moderniseerde het huisje (o.a.bedsteden eruit, en keuken en een douche er in) en bouwde (kippen)hokken erbij.

Naast kippen, was er ook plaats voor een varken, een tweetal koeien en wat kleinvee.  Later hield fam. De Vries er ook nog een aantal schapen.


 

 

De latere bewoners kochten het huis en  lieten alleen het voorhuis (min of meer) in tact. Verder veranderde alles. Ook de ´ inmiddels oude´ hokken werden gesloopt.

 

In 1978 vekoopt de familie De Boer het huis met erf en weiland, alsmede het perceel schuin tegenover de woning.

 

Anno 2002 staat het weer te koop.

Maak jouw eigen website met JouwWeb