Twijtel 2

foto via HvM

 

Adressering :

Perceel viel onder zathe ?
1832 Middelburen 64
1860 Makkinga 40
1880 Makkinga 115
1900 Makkinga 144
1905 Makkinga 159 
1918 Makinga 159 
1928 Makkinga 72
1950 Makkinga 80
1965 Twijtel 2      
 
Bouwwerk:
(- 1967) In dit jaar is de sloop gaande.
1907 achter het oude voorhuis komt een complete boerderij    
 
Bewoners:  
1880 - 1902  Hendrik Hendriks Kromkamp en Willemtien Wever
1902- 1921   Thomas Oosterloo (1869-1921) en  Pietje de Vries
1921 - 1925  Wed. Pietje Oosterloo - De Vries.
1926 - 1927  Grietinus Stuurman en Jitske Maat
1928 - 1967  Hendrik Oosterloo en Roelofje Betten  
 
Eigenaren:  
- 1902               Wiebe Hendriks Koopstra (uit Wolvega)
1902 - 1925      Thomas Siebrands Oosterloo (laatst Pietje de Vries)
 1925 - ca 1967 Hendrik Oosterloo
 
Bedrijf:  

 

 

 

In 1902 koopt Thomas Siebrand Oosterloo voor 1100 gulden de arbeiderswoning 'in de  Middelburen' van Wiebe Hendriks Koopstra, die dan woonachtig is in Wolvega. Thomas is dan net getrouwd met zijn 12 jaar jongere vrouw Pietje de Vries uit Oldeberkoop

Vijf jaar later, in 1907 wordt de arbeider Thomas Siebrand Oosterloo blijkbaar boer. In ieder geval bouwt hij er dan een nieuwe boerderij, met dien verstande dat het oude voorhuis behouden blijft.  Veel meer dan dat  zal het arbeiderswoninkje niet zijn geweest mag men aannemen.

Bij de bouwaanvraag vinden we de volgende opmerkingen:

"Het privaat is en blijft buitenshuis. De muren zullen worden opgetrokken van 1/2 kalkzandsteen. De fundamenten aan te leggen o,25m beneden den beganen grond. Eerste 2 laag 1 1/2 steen. Dan 2 laag 1 steen en vervolgens de halfsteens muren. De binten van beslagen boscheiken ongeveer 20 m in top op een afstand volgens tekening aangegeven" 

Hendrik Hendriks Kromkamp en zijn vrouw Willemtien Wever komen in 1880 vanuit Appelscha naar  (later) Twijtel 2.  In 1902 verhuizen ze van  hier  naar Makkinga 130 (later 145).  Om in 1910 terug te keren naar Twijtel. Ze strijken neer op (later) Twijtel 6

 

 

De boerderij (of een voorloper er van ) stond er al in 1832. aan het zelfde voetpad als nr 1, maar enkele  honderden meters zuidelijker. Komend vanaf nr 1 maakte het kerkepad bij dit perceel een knik naar rechts, richting Abbendijk. In 1967 is de sloop al begonnen. Gezien een advetentie op 19 oktober 1967 in de Friesche Koerier.

Grote Partij afbraak

w.o. vloer- en zolderhout, mooie balken, lichtkozijnen, binnen- en buitendeuren, mooie dakpannen, plm. 2000, grote partij puin. Telefoon 05123-340. Dagelijks op het werk aanwezig.

Twijtel 2, Makkinga 

 

Voor de puin is blijkbaar niet veel animo. Ruim een jaar later, op 10 januari 1969 doet de zelfde adverteerder nog een poging in de Friesche Koerier.

Grote partij 

PUIN.

Twijtel 2, Makkinga, of tel. 05123 - 340.

Volgens  J.P.Kr .werd Hendrik Oosterloo ook wel ‘Hendrik O.O.O' genoemd, omdat zijn zoontje,  kleine Thomas op een dergelijke manier in zijn eigen achternaam bleef steken.

Foto 2008 (RdV) de reed naar de voorm. boerderij van Oosterloo vanaf de Berkoperweg is er nog. In de volksmond droeg deze reed de naam Bosreed (aldus Theun Sloot en J.P. Kromkamp)