Prikkedam 6

Foto 2008 (RdV) Het woonhuis van de boerderij.

 Foto 2004 (RdV) de nieuwe boerderij staat meer naar het oosten dan de in 1960 afgebrande.

Adressering:

Perceel viel onder Zathe I 1918  Makkinga 1a 1928  Makkinga 53 1950 Makkinga 65 1965 Prikkedam 6    

   Bouwwerk:   Gebouwd (waarschijnlijk) in 1917 of 1918. Afgebrand in 1960 Herbouwd in .. Verbouwing? in 1980

Bewoners:  

1917-1918 Wiebren Paauw en Antje Paauw

1919-1919 Klaas de Bree(Arbeider/Landbouwer) en Pietertje Veld (niet verwant-gescheiden van Steven Blok) en Marten Broekstra (niet verwant)

1920-1920 Wiebren Paauw en Antje Paauw

1921-1925 Klaas de Bree alleen landbouwer

1925-1930 Berend Boonstra en Atje Stoker   Daarna staat bij gemeente niet ingeschreven, maar wel uitgeschreven

12-5-1940 Ynze Boek

Tot 1917 was    Engbert Abels Ruiter eigenaar van de grond

(Ca 1917)1918   Wiebren en Antje Pauw broer en zus                           (Broekstra?, fam. van Antje of Klaas Hes?)    

 - 1935               F. van Thijen (huurt van Paauw) 

1935 - 1936      B Bergsma (huurt van Paauw)

1936 - ?             

?? 1940                  inwonend Ynze Boek  

1940 - 1942       Jan de Jong  kwam uit Haulerwijk

1942                  Tjeerd Seinen kwam uit Sneek

1942 - 1944        Auke Krist (1892-1963) en Metje Dragtstra (aldus Jannie Haanstra)Ze liggen begraven te  Hoornsterzwaag

1944 - 1945        Tjeerd Huitema

??????? 1949 - 1958        Tjeerd Huitema (en Wietske Krist, dr van Auke en Metje) 1958 - 1962        Jacob Karbet en Anna Janna Jacoba Lunsing

1963 - 1964        Minne Menger

1964 - 1971       Pieter Leonardus Gaal  en Coba

1971 - 1986       Willem Cornelis van der Zon

1986 -                Christiaan  T. C. van der

Veehouderij:    In 1950,nog voor de brand, was Huitema er boer met busnummer 84  

Hier woonden broer en zus Wiebren en Antje Pauw. Ze kwamen uit Hindeloopen.  Hun vader, de schipper Douwe Martens Pauw was daar in 1912 overleden.  Wiebren was een klein mannetje met een snorretje.   Ze bezaten in ieder geval de grond, toen er nog geen huis op stond. Volgens Renske de Vries (voorheen Bercoperweg 75) waren het (dwingel)schippers. Ze voeren met ‘dwingel’ vanuit o.a. de stad (Amsterdam?) naar Friesland, alwaar het over de landerijen werd gebracht.  De Pauw’s lagen  (eerst) met een schip bij de Nijeberkoper- en/of Prikkedambrug. 1917 woonden ze nog in Hindelopen en in 1922 in Makkinga.  

 

Hoewel wonen? Vermoedelijk verbleven ze zelf veelal op het schip, dat af en toe bij de prikkedambrug aanlegde,  en verhuurden ze het huisje op Twijtel. Dat was in ieder geval in de tweede helft van de jaren "30 het geval.

Ook verscheepten de Paauw's hooi. Op 15  maart 1922  zal  'aan de opslagplaats te Makkinga publiek à contant 15000 pond' hooi worden verkocht door notaris Kiewiet de Jonge voor W. Paauw. En in  april van dat jaar biedt  Wiebren, 'liggende bij de boterfabriek te Wijnjeterp', nog eens   '2000 pond mooi gras- en klaverhooi' te koop aan.

 26-9-1914 verkoopt Abel Engberts Ruiter (Hoornsterzwaag) aan Wieberen enAntje Pauw (Hindelopen) een stuk heide te Twijtel voor 300 gulden (Not. Archief)

19-2-1917 verkoopt Abel Egberts Ruiter  (Hoornsterzwaag) een perceel weiland te Twijtel aan Wiebren Douwes Pauw (Hindelopen) voor 850 gulden. (Not. Archief)

(bouwden zij hierop of op de eerder gekochte heide het huis?)

Uit een advertentie  waarin de Paauw's de woning in 1935 te huur aan bieden blijkt , dat er naast de 'boerenhuizinge' tevens 'bijgebouwen, waarin ruime varkensverblijven' zijn.  Ook is er oa nog sprake van heide. 

Op 22 oktober 1940 wordt het 'Boerenplaatsje', dat Wiebren en Antje  op dat moment in eigen gebruik hebben, finaal verkocht. Bij aanvang daarvan is het totaal geboden bedrag voor het huis, erf, wei-, en bouwland (samen 5.06,90 H.A.) 6680 gulden. Van heide is dan al geen sprake meer. De datum van aanvaarding is 1 november, en de betaling mag 2 maand later op 1 januari 1941. (Wie was de koper?)

In 1940, op donderdag 31 oktober  om 10 uur, houdt notaris Tammens  een boerenboelgoed ten huize van Wiebren en Antje Paauw

Auke Krist en Metsje Drachtstra wonen hier vanaf 1942.  

In  1944 trouwt  Wietske Krist, een dochter van Auke Krist, met Tjeerd Huitema die dan woonachtig is in Deersum.   Ze gaan wonen op Twijtel.  Vader Auke Krist vertrekt vijf jaar later, in 1949 dus, naar Heerenveen. Tjeerd en Wietske, die overigens tussendoor ook nog een paar jaar  (1946-1949) in Barsingerhorn (bij Schagen) woonden, emigreerden rond 1958 naar Wellington, Nieuw-Zeeland. Daar woont Wietske in ieder geval in 1991, als haar moeder overlijdt. Tjeerd overleed in 1984 in Morrinsville op 65-jarige leeftijd.  Het gezin telde 5 kinderen, waarvan Geert (1946-1999) en Metje op Twijtel werden geboren. Geert overleed net als zijn vader in Morrinsville, dat ca 600 km tNv Wellington

(Foto ca 1957) Twee vrienden van Twijtel. Links Geert Huitema en rechts Nico Hogeveen van Twijtel 7  (Kort darop emigrerde de familie Huitema naar Nieuw Zeeland)

De familie Karbet kwam in 1958 vanuit Maarsen naar Twijtel. Het gezin bestond naast Jacob en Anna uit een dochter Jacoba en en een zoon Teunis Jacob. De oude boerderij,  die aan de westelijke verbinding Twijtel – Prikkedambrug stond, is op 27-5-1960 door brand verloren gegaan. Karbet was toen de bewoner. Jacoba trouwt in 1961 en vertrekt met haar man Minne Menger naar Donkerbroek om vervolgens samen in 1963 weer even op Twijtel neer te strijken. In 1964 vertrekt de familie  Karbet definitief naar elders. Jacob en Anna gaan naar Weststellingwerf.  Hun grafsteen is te vinden op de algemene begraafplaats te Heerenveen. Boerderijtje afgebrand te Makkinga

Een afgelegen boerderijtje achter de Prikkedam te Makkinga is gistermiddag totaal platgebrand. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat er niets kon worden gered. De eigenaar en bewoner, de heer Karbit, was afwezig. Zijn vrouw en een zoontje, die thuis waren, konden zich in veiligheid stellen. Mevrouw Karbit moest, teneinde de brandweer te kunnen alarmeren, zich naar Hoornsterzwaag begeven, zodat er nogal wat tijd verliep voor de brandweer te Oosterwolde (tegen drie uur)  de telefonische melding van de brand kreeg. Toen de brandweer arriveerde, kon er dan ook maar weinig anders worden gedaan dan nablussen met de babyspuit, waardoor van de Tjonger af 380 meter slang moest worden uitgelegd.  Om kwart voor vijf kwam de brandweer te Oosterwolde van het karwei terug. Over de oorzaak van de brand staat niets met zekerheid vast. Er stonden enige houders met gasflessen in huis, die zijn leeggebrand, gelukkig zonder te ontploffen. De heer Karbit was verzekerd. (LC 28-5-1960)

 De nieuwbouw kwam in 19....? aan de nieuwe Prikkedamweg te staan.

 Verder meent mijn  moeder  zich te herinneren dat er vóór Huitema familie van Antje Hes-Peper (voorheen Twijtel 7) heeft gewoond. (Broekstra?)

De oudste dochter (Wietske) van de familie Krist trouwt met Tjeerd Huitema. De twee jongere zusjes heten Grietje en Jantje.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb