Prikkedam 6

Foto 2008 (RdV) Het woonhuis van de boerderij.

 Foto 2004 (RdV) de nieuwe boerderij staat meer naar het oosten dan de in 1960 afgebrande.