Prikkedam 4

Adressering:

 Perceel viel onder zathe II

1928 Makkinga 51a

1950 Makkinga 63

1965 Prikkedam 4  

 

Bouwwerk: 

Gebouwd tussen 1918 en 1928, sindsdien twee keer nieuwbouw. Het laatste huis staat er nog.in 1961 woonde het gezin overigens in een noodwoning.

In 1971 verruilde de fam Ypey het oude huis voor de nieuwbouw op het zelfde perceel. 

 

Bewoners:1926 - 1950       Roelof Ypey (1877-1950)en Trijntje van der Schaaf (1881-1975)

1950 - 1960       Wed. Trijntje Ypey - van der Schaaf

1950 - 2002       JanYpey woonde eerst in een noodwoning, die bij de ouderlijke woning stond. Dit huis kreeg van de gemeente nummer 63, en later dus Prikkedam 4. De oude woning kreeg de vermelding 'Recreatiewoning' 

2015                    E Verhagen

 

Roelof Ypey was schipper. Legde aan bij de Prikkedam, en bouwde er een onderkomen. (een spitkeet of iets dergelijks) In 1919 koopt hij de grond (hooiland en bos) van Hans Teyes de Boer.  Tot in de jaren “20  moet men zo gewoond hebben.

Foto ca 1930? (via Mevr Ypey-ten Hoeve): Het eerste huis van de familie  Ypey op  Twijtel

Dan bouwt hij hun eerste  echte huis,  met daarnaast een  hok van waaruit  Roelof zijn petroleumhandel dreef.  

 

Op vrijdag 22 juli 1921 komt de rechtbank te Heerenveen tot een vonnis:

Roelof  Ypey te Makkinga wordt veroordeeld voor diefstal (van?) tot 1 week gevangenisstraf. (LC23-7-1921)

Als bewijsstuk in de bovenstaande zaak dient ‘het ondereind van een berkenboompje’

Ook zoon Pieter Ypey te Makkinga moest voor het gerecht verschijnen. Op 10 juni 1940 had hij te Nijeberkoop  stroo o.i.d. in brand gestoken, tengevolge waarvan een perceel heide in vlammen op ging.   Het vonnis luidde: 20 gulden boete of 10 dagen hechtenis.

In het najaar van 1941 blijkt dat de 28 jarige landarbeider Pieter Ypey drie aalfuiken  heeft ontvreemd van Antje Pauw. De verdachte beweert dat de fuiken zijn eigendom waren, doch getuigen bewijzen het tegendeel. De rechtbank eist 3 weken. Het vonnis luidt 14 dagen gevangenisstraf. (LC2-10-1941)                                           

 

Foto 2005 (RdV): het 2e huis van de fam Ypey werd onbewoonbaar verklaard

 

Fam.  Ypey woonde  vervolgens in het kleine (blijkbaar nieuw gebouwde) woninkje, dat vanaf de Prikkedamweg nog te zien is. Het werd onbewoonbaar verklaard, waarop fam. Ypey nogmaals nieuwbouw pleegde. Nog iets verder van de weg af en aanzienlijk groter. 

Jan Ypey  dreef  samen met zijn broer indertijd een rijwielhandel.. Aan de Abbendijk hadden zij een klein loodsje, waarin zij dat beroep uitoefenden. Ze verkochten nieuwe fietsen van het merk Smaragd, maar repareerden en knapten ook fietsen op.(aldus J.P.Kr.)

Op de  eerste  zondagavond in april 1957 gaat het kippenhok van J. Ypey in vlammen op. Ook de 560 kuikens komen daarbij om.

In Makkinga verbrandden 560 kuikens

Zondagavond laat zijn bij een brand in een kippenhok van de pluimveehouder J. Ypey te Makkinga 560 kuikens om het leven gekomen. De brand ontstond toen de heer Ypey, na een laatste ronde door het hokte hebben gemaakt, zich al te ruste had begeven. Vermoedelijk moet de oorzaak worden gezocht bij de kachel-kunstmoeder, die in het hok stond. De schade wordt geraamd op f 2400.  De heer Ypey was niet verzekerd (LC2-4-1957)

Foto tussen 1957 en 1966 (via Aaltsje Ypey) Het 2e huis met het 2e kippenhok  van de Fam Ypeij.

Weer brand bij Ypey

Ondanks het feit dat Jan de schade niet uit een verzekering vergoed kreeg, bouwde hij er een nieuw hok voor terug. De afmetingen logen er niet om. 8 bij 20 meter. Ook hiermee haalde de familie Ypey de krant.  In juli 1966 ging ook dit kippe- en varkenshok in vlammen op. Toen de brandweer ariveerde was het volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand bleef onbekend. Eén ding had Jan wel beter geregeld. Hij was verzekerd. Het hok was overigens niet meer in gebruik.

Foto na 1971: (via Aaltsje Ypey) Het 3e huis van de fam Ypeij waar Jan met zijn gezin in 1971 in trok. 

*De ouders van Jan Ypey zouden in een huisje hebben gewoond, dat nog iets verderop langs de Tjonger stond. 

* Daar, vlak bij het huisje van de oude Ypey  kwam (volgens Renske de Vries, voorheen Bercoperweg 75)  de westelijke route Twijtel-Prikkedambrug bij de Tjonger uit. Men moest dan over de kanaaldijk een stukje ´overdwars´om bij de brug te komen. De kaart van 1956 bevestigt dit.

Jan had altijd gezegd dat hij alleen ‘tussen zes plankjes’ Twijtel zou verlaten.  Maar medio 2001 ging het vanwege zijn  gezondheid niet meer en  Jan en zijn vrouw kochten een huisje in Gorredijk. Het vertrouwde stekje bij de Prikkedambrug werd verkocht. Toch zouden Jan zijn woorden nog uitkomen. Want net voordat men zou verhuizen overleed hij er in 2002 en werd begraven te Makkinga. Zijn vrouw verhuisde wel naar Gorredijk.

Maak jouw eigen website met JouwWeb