PRIKKEDAMCIRCUIT

De eerste wedstrijden

De in 1947 opgerichte 'Motorclub Ooststellingwerf' (M.C.O.) beschikte niet over een echt circuit. Daarin kwam het jaar daarop al verandering. Op dinsdagavond 20 juli 1948  werden de openingswedstrijden gehouden op het circuit Prikkedam, gelegen achter de boerderij van S.de Kleine. De leden van de MCO hadden er met de schop een baan gemaakt rondom de zogenaamde 'Gansepoel'  (een stuk weiland met in het midden een dobbe). De baan lag er prachtig bij, ' met hier en daar een heuveltje en gedeelten met mul zand' . Het terrein was  gratis beschikbaar gesteld door de heren J. Dol en J. Joh. Schurer.

Het betrof dit maal onderlinge wedstrijden. Voor wedstrijden om het Kampioenschap van Friesland was de baan nog niet geschikt. Daarvoor moest zij breder worden gemaakt, zo vertelde de districtvoorzitter 's avonds bij de prijsuitreiking. Maar daar had men nog wat tijd voor nodig. De kampioenswedstrijden van de MCO in augustus worden dan ook nog  verreden in de wandelbossen te Ooosterwolde.

De onderlinge wedstrijden op de Prikkedam hadden overigens niet te klagen over publieke belangstelling. Rond de 1000 toeschouwers zagen de volgende rijders in de prijzen, die bij café Bouma door voorzitter Feitsma werden uitgereikt, vallen.

125cc. 

1e.  A Slofstra, Makkinga; 2e. A. Cats, Makkinga, 3e. J. van Rozen, Oosterwolde.

(of 2e en 3e andersom)              

(F. de Boer uit Oudehorne lag op kop maar kreeg pech)               

Slofstra en Van Rozen reden op Batavus

 

250cc.  1e. J.A. Jongebreur, Oosterwolde; 2e.  K. Madhuizen, Oosterwolde; 3e. J. Huberts, Appelscha                Jongebreur  reed op een Jawa, Madhuizen op  OK-Supreme en Huberts op Zündap.

 

350cc.  1e  W. Witvoet, Appelscha;  2e. F. de Jong, Oosterwolde; 3e. L. Wijshake, Oosterwolde.                

Resp. op Matchless, Norton en Velocette.              

(A. Bethlehem viel in de 8e ronde uit na een aanrijding)

 

500cc.  1e. J. Dijkstra, Dr.Compagnie; 2e. IJ. Stoker, Appelscha; 3e. J. Haansta, Oosterwolde                

(Haanstra reed op de motor van  S Bruinsma)                              

De nrs 1 en 2 op Triumph, en Haanstra op Norton. 

 

Na afloop lieten  A. Heida (Gorredijk)  en A. Koning (Oosterwolde) zien wat  echte racemotoren meer konden dan gewone motoren. Heida nam sprongen van 6 á 7 meter.

Het was een geslaagde avond geweest.

(gegevens uit de Heerenveense Koerier en de 'Hepkema'  van resp.  22-7 en 23-7 1948)  

Veel van genoemde namen zien we de komende jaren geregeld terug bij de wedstrijden.
Het zijn dan ook met name de regionale wedstrijden. Maar daarnaast worden er naast deze club-
en onderlinge wedstrijden als spoedig wedstrijden om het Fries Kampioenschap gereden. Op 23 juli
1949 was de eerste editie daarvan. Niet alleen oude bekenden en andere Friese rijders komen naar
de Prikkedam. Uit heel Nederland verschijnen er rijders aan de start. Drie daarvan Mobi Vierdag uit
Amersfoort, Hennie Rietman uit Doetinchem en Frans Baudoin uit Leende vallen in de prijzen.
Een eerste klassering zit er niet in. Maar dat maken ze in latere edities meer dan goed. En wat de
belangstelling ban het publiek bereft. Dat kwam in grote getale naar het alom geroemde circuit.
Maar liefst 5000 toeschouwers bij de eerste grote wedstrijd. Wat een begin.
A. Slofstra uit Makkinga wordt nog keurig 5e bij de junioren en Appie Koning uit Oosterwolde
komt bij de senioren boven 125 cc net niet op het schavot. Hij wordt vierde maar ook zijn naam
zullen we nog geregeld bij de bovenste plekken terug vinden.

Maak jouw eigen website met JouwWeb