FAMILIES

Om een beeld te krijgen waar de inwoners van Twijtel vandaan komen is het interessant om de vorige generatie's er bij ter zoeken. Van een aantal familie's heb ik dit inmiddels gedaan. 

Via de nevenstaande familienamen  (in de linker) kolom kunt u dan ook een beknopte kwartierstaat en een korte beschrijvingen vinden van de desbetreffende familie'.

Voorts zal ik trachten de gezinnen, zoals ze op Twijtel woonden te beschrijven.

Ook de van Twijtel vertrokken personen kunnen hier een plaatsje krijgen.

________________________________________________________________________

Familie DE BOER - HARDER

 Wie heeft voor deze site foto's van Jelle en Willemtje en hun kinderen ?

Waar komen ze vandaan?
 
1a. Grietje de Boer (1895 - ) trouwt in 1915 met Hans de Ruiter uit Oosterzee
1b. Jacob de Boer  trouwt in .. met Pietje Krist 1c.  Jan de Boer  (1902-) 1d   Jannes de Boer (1906 -  )   trouwt in ? met A van der Wal ???  
 
ouders  
 
2. Jelle de Boer ( ca 1860 Makkinga - ) 3. Willemtje Harder (1865 Oldeberkoop of Makkinga -1943 Makkinga) Jelle en Willemtje trouwden in 1894 te Ooststellingwerf      Willemtje ligt begraven te Makkinga Jelle en Willemtje woonden  op Bercoperweg 75  
 
grootouders  
4. Jan Jans de Boer ( ca 1829 Oldeberkoop - 1902 Ooststelingwerf)
5. Trijntje Jelles Mulder ( ca 1828 Oldeberkoop - vóór 1902)     Jan en Trijntje trouwden in 1850 in Ooststellingwerf     Jan en Trijntje verhuizen tussen 1850 en 1854 van Oldeberkoop naar Makkinga     Waarschijnlijk vestigen ze zich in 1854 al op Twijtel
 6.  Jacob Jacobs Harder (1836 Bolsward - 1892 Ooststellingwerf
 7. Grietje Sjoerds Hofstee  (1836 Terwispel - 1904 Ooststellingwerf)     Jacob zijn vader was schipper, met als domicilie Noordwolde, maar lag in 1836 in Bolsward     Jacob en Grietje trouwden in 1864 te Ooststellingwerf     Jacob en Grietje woonden sinds 1866 op Twijtel 5  (ze kwamen toen uit Oldeberkoop)   
 
overgrootouders  
8.  Jan Pieters de Boer (ca 1788 Oldeberkoop - 1867 Ooststellingwerf)
9.  Jacobje Piers Menger (ca 1790 Vinkega - 1843 Ooststellingwerf)      Jan en Jacobje trouwen in 1816 te Ooststellingwerf, Maire Oldeberkoop  
10. Jelle Geerts Mulder (ca 1786 Oldeberkoop -)  huisman , (later) tapper te Oldeberkoop 11. Geesjen Jans Duursma (ca 1794 Duurswoude - 1869 Ooststellingwerf)      Jelle en Geesjen trouwden in 1815 te Ooststellingwerf, Maire Oldeberkoop      Jelle en Geesjen doen in 1821 belijdenis in Oldeberkoop  12. Jacob Martens Harder (1798 Noordwolde - 1847 Noordwolde) schipper, later arbeider
13Wilhelmina Maria Jans Extra  (1803 Wolvega  - 1846 Noordwolde)        Jacob en Wilhelmina trouwden  in 1824 te Weststelingwef  
14. Sjoerd Klazes Hofstee (1792 Haule - 1846 Hoornsterzwaag "in 't veld") arbeider       Zijn woonplaats bij overlijden is Terwispel
15. Zwaantje Egberts Westerhof  ( ca 1797 - 1866 Ooststellingwerf)
_________________________________________________________________________

familie DE BOER - BETTEN

 

 

 

 Wie heeft voor deze site foto's van Jelle en Winkje en hun kinderen ?  
 
Waar komen ze vandaan?
 
  1a. levenloos kind (1928)
1b. levenloos kind (1930)
1c. levenloos kind  (1932)
1d. Willemke de Boer (1926 waarschijnlijk Twijtel-       
Willemke trouwt in 1947 met Dirk Buitenga
1e. Trijntje de Boer (1935 Groningen-        Trijntje trouwt in 1958 met T Russchen
1f.   Jelle de Boer (1947 Groningen)  
 
ouders  
2. Jelle de Boer (1901 Noordwolde-1960 Makkinga)
3Winkje Betten (1905-1991)     Jelle en Winkje gingen in ondertrouw in 1925 te Donkerbroek     Jelle en Winkje trouwden in 1925 te Ooststellingwerf     Jelle en Winkje vestigen zich vanuit Westst.werf in 1925 op Twijtel (Makkinga 70)     Jelle en Winkje verhuizen in 1940 naar Makkinga 71 (nu Bercoperweg 73)
  grootouders  
4. Jan de Boer  (1868 Makkinga-)
5. Willemtje van der Veen (1870 Noordwolde-)    Jan en Willemtje trouwden in 1892 te Ooststellingwerf  
6.
7.    
 
overgrootouders
  8.  Jan Jans de Boer (ca1829 Oldeberkoop-) 9.  Trijntje Jelles Mulder (1828 Oldeberkoop-)      Jan en Trijntje trouwden in 1850 te Ooststellingwerf  
10. Wybe Jans van der Veen
11. Trijntje Wolters Vochteloo  
12. 
13  
14.
15.
 
__________________________________________________________________

Familie DE BOER - BERGSMA

Waar komen ze vandaan?

1a. Geesje Reints de Boer (ca 1783 - 1816 Mairie Wolvega)
1b. Hiltje Reints de Boer (1786 Nijeberkoop - 1853 Schoterland )      
Hiltje trouwt in 1806 te Makkinga met Jacob Ruurds (van der Brug(en) (ca 1771 -1846 Schoterland) uit Makkinga.       
Boer op zathe II       Hiltje en Jacob verhuizen in 1831 naar Schoterland
1c.  Meine Reints de Boer (1790Twijtel-1812 Rusland )       
Hij kwam niet terug van de Russische veldtocht
1d.  Hendrikje Reints de Boer (1892 Twijtel -        
Hendrikje trouwt in  1813 te  Oldeberkoop met  Pieter Jans Mulder (ca 1784 Twijtel - voor 1851 )     eerst Molenaar op Twijtel,later boer op zathe III  
 
ouders  
2. Reint Hendriks de Boer  (1756 Makkinga - 1833 Hoornsterzwaag)      
Boer op Zathe III, en later op Zathe I en II
3. Froukje Meines (Bergsma)
Reint en Froukje trouwen in 1782 in Makkinga
Reint en Froukje vestigen zich in 1789 in Makkinga, op Zathe III
Reint Hendriks neemt in de 1811 de naam De Boer aan als familienaam, maar de ambtenaar noteert: "Oude Boer" .
Reint ondertekent echter gewoon met "De Boer".        
 
grootouders  
4. Hendrik Pieters
5. Geesje Bartels
Hendrik en Geesje trouwen in 1753 in Nijeberkoop of Oldeberkoop
Hendrik en Geesje zijn beide afkomstig van Nijeberkoop
Hendrik en Geesje wonen in Nijeberkoop  
 
6. Meine Harms  boer op Twijtel, zathe I en II
7.  
overgrootouders  
8. 
9.     
 
10.
11.             
 
12. Harm 13    14. . 15.  
_________________________________________________________________________

Familie DOL

 

Waar komen ze vandaan?

  Kinderen: 1a.  Grietje  Dol (1878 Appelscha - )     1b.  Jan Dol  (1885-1979 )  Jan blijft wonen  op Prikkedam 2 Jan Dol ligt begraven te Makkinga (alg begraafpl.) 1c.  Egbert Dol (1888 Haule - ) 1d.  Geert Dol (1893-1894) 1e.  Geert Dol (1895- )                  ouders   2. Andries Egberts Dol (1849 Oosterwolde -1929 Makkinga) 3.  Abeltje Jans Mulder (1954 Appelscha - 1941 Makkinga  ) Andries en Abeltje wonen vanaf 1906  op Prikkedam 2 Andries en Abeltje liggen begraven te Makkinga (alg begraafpl)
  grootouders   4. Egbert Egberts Dol   (1821 Fochteloo - ) 5. Grietje Jans Veenstra   6. Jan Jans Mulder 7. Geertje Jacobs Zandstra   overgrootouders   8.  NN 9.  Blijke Jans Betten   10. Jan Alberts Veenstra 11. Ylkjen Martens Fissia   12. Jan Jans Mulder 13 Rinsjen Pieters Jan is molenaar op de korenmolen van Appelscha   14. Jacob Willems Zandstra 15. Geesje Tymens Buitenga                
__________________________________________________________________

 

Familie HES 

Waar komen ze vandaan?   Kinderen uit het 1e huwelijk van Binne: 1a. Hendrikje Hes (1873 Makkinga - 1965 Santpoort)       Trouwt met Oebele Poeder uit Oosterwolde.       Ze gaan richting Noord Holland. 1b. Elisabeth Hes  (1875 Makkinga - 1930 Makkinga) 1c. Lutsche Hes  (1878 Makkinga - 1947 Zorgvlied) 1d. Egbert Hes (1882 Makkinga - ?)       Trouwt in 1909 te Coevorden met Hendrika (Rieke) Koolhof       Ze gaan wonen in Noordwolde 1e. Hartog Hes (1884 Makkinga - 1929 Makkinga)   ouders   2. Benjamin (Binne) Hes (1852 Lippenhuizen - 1935 Twijtel)   Winkelier 3Eltje Stelma  (ca 1852 Makkinga -                 )      Binne en Eltje trouwden in 1873 te Makkinga    grootouders   4. Hartog Meijer Hes (1801 Sappemeer - 1883 Lippenhuizen) koopman 5. (E)lisabeth (Lijsbet) Klazes Kuiper (1808 Lippenhuizen -1890 Lippenhuizen)     Hartog en Esther trouwden in 1831 te Lippenhuizen.     Hartog was Joods, maar Elisabeth niet. De nazaten waren dientengevolge niet Joods.   6. Egbert Haetes Stelma  (1812 Makkinga - 1882) 7. Hendrikje Thijsses Oosterkamp (1821 Weststellingwerf - 1868)     Egbert en Hendrikje trouwden 1844 te Ooststellingwerf   overgrootouders   8.  Meijer Josepf Hes (ca 1766 Allendorf Duitsland - ?) 9.  Esther Hester Hartogs Rood (1769/1775 Amsterdam - ?  )       Meijer en Esther woonden rond 1800  in Sappemeer   10. Claas Jans  (Kuiper)  (ca 1759 L'huizen - 1835 L'huizen)   is kuiper in Lippenhuizen 11. Sytske Libbes (ca 1766 L'huizen? - 1854 L'huizen)       Claas en Sytske  trouwen in 1784 te Lippenhuizen   12. Hate Folkerts Stel(le)ma (1780 Zandhuizen - 1843 Makkinga) 13Aaltje Egberts Westerhof (1788 Oldeberkoop - 1850 Makkinga)       Hate en Aaltje trouwden  in 1807  te Oldeberkoop       Hate was timmerman en wagenmaker te Makkinga   14. Thijs Jannes Oosterkamp 15. Lutgertjen Alberts Kallenkoot
Kinderen uit het 2e huwelijk van Binne:   1f. Jantje Hes (1886 Makkinga - 1980 Drachten)      Trouwt in 1911 te Oosterwolde met Marten Meinsma uit Wijnjeterp.      Marten was machinist bij de NTM (in Lemmer?)   1g. Piet(er) Hes (1891 Makkinga - 1937 Den Haag)

1937 Pieter Hes

Trouwt in 1918 met Adriana Lena Nilsson te Haarlem, waar Piet garagehouder is.      Hij werd vermoord in Den Haag toen hij daar een auto wilde verkopen.      De dader werd nooit gevonden.                    Peter Hes, de zoon van Piet, was getrouwt met Annie Visser.                  Ze woonden in Voorschoten en kochten eind jaren " 60 Twijtel 7.                  Eerst als weekendhuis en later voor permanente bewoning.                    1h. Klaas Hes (1893 Makkinga - 1961 Heerenveen, ziekenhuis)       Trouwt in 1924 met Antje Peper uit Elsloo.        Klaas en Antje liggen begraven te Makkinga.       Ze woonden eerst nabij de oude molenstee op 'oud' Twijtel en later op Twijtel 7.        Ze krijgen 3 kinderen op Twijtel:             1. Joukje Hes (1924-2010).                 Ze trouwt in 1956 te Haarlem met Jannes Hoogeveen (*1914)  uit Lippenhuizen.                 Ze heeft dan al een zoon Nico, die opgroeit bij zijn grootouders op Twijtel 7.                 Joukje en Jannes (zuivelcontroleur) wonen vele jaren in Haarlem,                 waar ze nog een dochter Anneke en een zoon Sierd krijgen, en later in Drachten.              2. Ellie Hes  (*1926)                   Ze trouwt in 1948 te Oosterwolde met Jacobus (Jaap) Slofstra.                  Jaap was herbergier en kapper te Makkinga.                   Ellie woont later in Surhuisterveen en Drachten.              3. Benjamin (Bennie) Hes (1931-2001)                 Hij trouwt in 1956 te Wolvega met Sijgje Verra uit Noordwolde.                 Bennie was eerst een tijdje groenteboer op Twijtel.                 Hij werd later  afvlammer bij de Hoogovens.                 Ze woonden in Velsen Noord, en later Gorredijk.
De  familie Hes gefotografeerd in hun voortuin (nu Twijtel 7) rond 1950. 
Vlnr (staand): Klaas Hes, Antje Hes-Peper, en hun zoon Bennie.
Voor: dochter  Joukje Hes met haar zoontje Nico.
(Het huisje rechts achter is Bercoperweg 73, oa Wiebe Duin)
1i. Esther Hes (1904 Makkinga - 1972 Drachten)      Trouwt in 1930  te Oosterwolde met Lieuwe Blaauw (boer en handelaar)      Ze woonden in Donkerbroek.   ouders   2. Benjamin (Binne) Hes (1852 Lippenhuizen - 1935 Twijtel)   Winkelier 3Eltje Duursma (1852 Boyl - 1939 Oosterwolde)            Ze trouwden in 1886 te??      Ze liggen begraven te Makkinga.      Ze woonden vqn 1901 t/m 1919 op Bercoperweg 64     Ze woonden daarna op Twijtel 7
   grootouders   4. Hartog Meijer Hes (1801 Sappemeer - 1883 Lippenhuizen) koopman 5. (E)lisabeth Klazes Kuiper (1808 Lippenhuizen- 1890 Lippenhuizen)   Hartog en Esther trouwden in 1831 te Lippenhuizen. Hartog was Joods maar Elisabeth niet. De nazaten waren dintengevolge iet Jood   . Pieter Roelofs Duursma (1823 Makkinga -1900 Wateren) arbeider 7. Jantje Jans Menger (1828 Oldeberkoop - 1900 Weststellingwerf) dienstmeid     Pieter en Jantje trouwden in 1851 te Oosstellingwerf.    overgrootouders   8.  Meijer Josepf Hes (ca 1766 Allendorf Duitsland - ?) 9.  Esther Hester Hartogs Rood (1769/1775 Amsterdam - ?  )       Meijer en Esther woonden rond 1800  in Sappemeer     10  Claas Jans  (Kuiper)  (ca 1759 L'huizen - 1835 L'huizen)   is kuiper in Lippenhuizen 11. Sytske Libbes (ca 1766 L'huizen? - 1854 L'huizen)    Claas en Sytske  trouwen in 1784 te Lippenhuizen (dan beide afkomstig van daar).  12. Roelof Engberts Duursma  (1789 Wijnjeterp - 1868 Boyl)        Roelof was eerst arbeider in Makkinga, later boer in Oosterwolde en Nijeberkoop 13Marijke (Maria) Pieters van der Velde (1797 Makkinga - 1878 Boyl)      Roelof en Marijke trouwden in 1819 te Ooststellingwerf      De familie Duursma stamt (voor zover bekend) uit Duurswoude.   14. Jan Piers Menger (1786 Vinkega - 1828 Oldeberkoop) arbeider 15. Eltje Egberts Westerhof (1789 Oleberkoop - 1856 Weststellingwerf) boerin      Jan en Eltje trouwen in 1811 te Oldeberkoop
__________________________________________________________________

familie  KOOPSTRA

 

Waar komen ze vandaan?   Kinderen uit het 1e huwelijk van Pieter:   1a.  Wiebe Koopstra (1877 OSW - ) 1b.  Aaltje Koopstra (1881 OSW - )   ouders   2. Pieter Wiebes Koopstra (ca1852 Nijeberkoop) 3Antje Annes de Boer  (ca 1846 Elsloo - 1882 OSW) Pieter en Antje trouwen in 1877 te Ooststellingwerf Pieter en Antje wonen op Bercoperweg 65 (Pieter later rmet 2e vrouw ook)   grootouders   4. Wiebe Theunes Koopstra (1802 Nijeberkoop-1888) 5. Heiltje Hendriks Kragt (1809 Oudehaske-1890) Wiebe en Hieltje trouwen in 1831 te Aengwirden   6. Anne Wiebes de Boer (ca 1811 Hoornsterzwaag- ) 7. Aaltje (of Antje) Johannes van der Wey ( ca 1809 Langedijke - ) Anne en Aaltje trouwen  in 1838 te Ooststellingwerf.   overgrootouders   8. Theunes Cornelis Koopstra (..-voor 1835) 9. Jantien Egberts (1761-1835)   10. Hendrik Pieters Kragt 11. Aaltje Willems Scholte   12. Wiebe Foppes Boer 13 Antje Jans   14. Johannes Johannes 15. Geertje Reints  
  Kinderen uit het 2e huwelijk van Pieter:  
1a.  Anne Koopstra ( OSW - )
1b.  Jan  Koopstra (1 OSW - )  
 
ouders  
2. Pieter Wiebes Koopstra (ca1852 Nijeberkoop)
3 Antje Annes Haanstra (ca 1856 Nijeberkoop)
Pieter en Antje trouwen in 1884 in Ooststellingwerf  
 
grootouders  
4. Wiebe Theunes Koopstra (1802 Nijeberkoop-1888)
5. Heiltje Hendriks Kragt (1809 Oudehaske-1890)
Wiebe en Hieltje trouwen in 1831 te Aengwirden  
 
6. Anne Rinkes de Haan
7. Trijntje Jans Nieuweveen   overgrootouders  
 
8.   Theunes Cornelis Koopstra (..-voor 1835)
9.   Jantien Egberts (1761-1835)
 
10. Hendrik Pieters Kragt
11. Aaltje Willems Scholte  
 
12.
13
 
14.
15. 
 
_________________________________________________________________

 


familie KROMKAMP (1)

  Waar komen ze vandaan?  

 

1a. Lammert Kromkamp (1898 Twijtel- 1964) trouwt met Petronella (Nellie) Plomp (1905-1978)    

Lammert en Nellie nemen de boerderij (later) Bercoperweg 70 over van Lammert en Trijntje.   Lammert en Trijntje liggen begraven op de algemene begraafplaats te Makkinga

1b. Jan Kromkamp (1900 Twijtel -1984 ) trouwt met Sjoukje Mulder (1898-1986)      

Jan en Sjoukje gaan wonen op (later) Bercoperweg 63      

Jan en Sjoukje liggen begraven op de algemene begraafplaats te Makkinga

1c. Anne Kromkamp (ca1902  Twijtel - 1975 Makkinga ) trouwt met Jacoba Hartsuiker (1904-1965)      

Anne en Jacoba gaan wonen op (later)  Bercoperweg 71, en daarna op nr 69

1d. Annigien Kromkamp (1905 Twijtel - 1956) trouwt met Willem Koelma (1896-1962)     Annegien en Willem woonden in Kortezwaag. Ze liggen er ook begraven.

1e. Reinder Kromkamp      trouwt met Anna  Bouma       

Reinder en Anna gaan naar (later) Bercoperweg 68, en als zoon Lammert hier boer wordt, naar nr 70.

1f.  Jantje  Kromkamp (1907 Twijtel - 1960) trouwt met Egebert Slot  (1904-1995)       Jantje en Egbert woonden in Elsloo. Ze liggen er ook begraven.

1g. Alberdina Kromkamp (ca 1915 Twijtel -2007 Wolvega) trouwt met Johannes Wijbenga       Alberdina en Johannes woonden in Wolvega. Johannes had er een accountantskantoor  

Ouders  

2. Lammert Lammerts Kromkamp (1870 Appelscha-1953)

3. Trijntje Oosterloo (ca 1873 Appelscha -    Lammert en Trijntje  trouwen in 1897 in Schoterland    Lammert en Trijntje  vestigen zich in 1897 op Twijtel (Zathe III)    Lammert en Trijntje liggen begraven op de algemene begraafplaats te Makkinga    

grootouders  

4. Lammert Reinders Kromkamp (1837 Appelscha - 1883)

5. Jantje Jans Bos (1940 Langedijke - 1874)     Lammert en Jantje trouwen in 1863 in Ooststellingwerf     Lammert en Jantje liggen begraven bij de Trefkerk te Appelscha

6.  Lammert Lefferts Oosterloo (ca 1845 Appelscha - 1892 Schoterland)

7.  Annichje Steunebrink  (1843 te Beilen - 1913 Opsterland)      Lammert en Annechien trouwen in 1865 in Ooststellingwerf    

 

overgrootouders  

8.  Reinder Annes Kromkamp  (ca 1802 Noorwolde - 1865 Oosststellingwerf)

9.   Martje Lamberts Oosterlo  (ca 1814  Appelscha - 1861 Ooststellingwerf)     Reinder en Martje trouwen in 1836 in Ooststellingwerf  

10. Jan Jans Bos (1798 Langedijke - 1857 )

11. Antje Lammerts Oosterloo (1810 Appelscha - 1880)      

Jan en Antje trouwen      Jan en Antje liggen begraven te Nijeberkoop  

12. Leffert Lammerts Oosterloo (ca 1798 Appelscha - )

13 Trijntje Egberts Hulzinga (ca 1810 Nijeberkoop - )       

Leffert en Lammert trouwen in 1831 in Ooststellingwerf  

14Riekend Steunebrink (1801 Steenwijk-1861 )

15.  Alberdina Ebbinge (1809 Peize - 1989)       

Riekend was eigenaar van de molen en molenaar op Twijtel       

Riekend en Alberdina trouwden in 1833 in Dalen       

Riekend en Alberdina komen in 1844 of 1845 naar Twijtel       

Riekend en Alberdina liggen begraven bij de kerk te Makkinga

_________________________________________________________________________

familie MULDER

  Waar komen ze vandaan?  
 
1a.  Aaltje Mulder (*1931 Nijeberkoop - )
1b.  Piet Mulder (*1933 - + )
1c.  Jan Gerben Mulder (1940 Oldeberkoop)  
 
ouders
Meine Pieters Mulder (foto via Jan Gerben Mulder)
2. Meine Mulder (1893 Twijtel? -) Fotograaf en tuinonderhoud
3. Trijntje Hagen (1914 Makkinga - 2003 )    
In 1953 scheidden de wegen van Meine en Trijntje.       
Meine heeft verder nog een oudere broer,  Gerben Mulder genaamd, die in 1891 op Twijtel? werd geboren.  
Trijntje is overigens een zus van de in Nijeberkoop bekende Anne Hagen.  
Trijntje ligt begraven te Hoornsterzwaag  
 
grootouders
foto's: (via Jan Gerben Mulder) Pieter Mulder en Janke Mulder - Bosma
 
4. Pieter Meines  Mulder(1854 - 1931)
5. Janke Gerbens Bosma (1857 - 1924 Groningen)    
Pieter verkoopt zijn bezittingen op 'Oud' Twijtel in 1924 aan Klaas Hes.     
Pieter verkast in 1924 (in het jaar dat zijn vrouw overlijdt) vanaf Twijtel naar een nieuwbouw boerderij aan de Grintweg te Nijeberkoop.   
 
6. Pieter Hagen (1880 Langezwaag - 1946)
7. Aaltje van der Wal (1889 Makkinga /Twijtel? - 1970 )    
Pieter en Aaltje trouwden in 1908 te Ooststellingwerf     
Aaltje was rond 1950 koster in het gereformeerde kerkje op Twijtel     
Pieter en Aaltje liggen begraven te Nijeberkoop      
 
overgrootouders  
8.  Jan Pieters Mulder (1826 Makkinga, Twijtel -1903 Ooststellingwerf)
9.  Aaltje Wiebes Vrind (1820 Oldeberkoop - 1888 Ooststellingwerf)    
Jan en Aaltje trouwden in 1851 te Ooststellingwerf   
    
10. Gerben Andries Bosma (1827 Donkerbroek - 1903 Ooststellingwerf ) 11. Annigjen Geerts Drenth (Oudehorne - )     
Gerben en Aaltje trouwden in 1856 te Ooststellingwerf  
 
12. Oene Jacobs Hagen (1839 Wolvega - 1920  Jubbega) Veehouder te Jubbega 13Trijntje Luitzens de Vries (1840 Kortezwaag - 1913 Jubbega)      
Oene en Trijntje  trouwden in 1864 te Schoterland  
14. Koenraad van der Wal  (1854 Hoornsterzwaag- 1929 Heerenveen,
Aengwirden)
15. Neeltje Ybes Winters   (1853 Makkinga- 1934 Ooststellingwerf)      
Koenraad en Neeltje trouwden in 1878 te Ooststellingwerf       
Koenraad en Neeltje woonden op Twijtel (Twijtel 1)       
Neeltje is een dochter van Ybe Winters, timmerman te Makkinga.       
Neeltje en Coenraad liggen begraven bij de kerk te Makkinga
foto:  (via Jan Gerben Mulder)  (staand vlnr) Oene Pieters Hagen, Trijntje Hagen - De Vries, Pieter Hagen en Aaltje Hagen -Van der Wal. En  (zittend ) Koenraad van der Wal  en  Neeltje Van der Wal - Winters
 
 
16. Pieter Jans Mulder  (ca 1784 Twijtel - voor 1851 ) Molenaar op Twijtel
17. Hendrikje Reints de Boer (1792 Twijtel - )     
Pieter en Hendrikje trouwden in 1813 te Oldeberkoop  
32. Jan Pieters  (1750 Twijtel- voor 1796) Molenaar op Twijtel
33. Geesjen Zakes     
Jan en Geesje trouwden in 1769 voor de kerk te Makkinga  
 
64.  Pieter Sieuwerts (Makkinga - ) Molenaar op Twijtel
65.  Jantien Jans (Makkinga - )       
Pieter was eerder (1741) getrouwd met Jantien Dirks uit Makkinga      
Pieter en Jantien Jans trouwden in 1745. (Beide zijn afkomstig van Makkinga).
________________________________________________________________________

Familie Oosterloo

Waar komen ze vandaan?  
 
kinderen   
1a. Hendrik Oosterloo en zijn vrouw Roelofje Russchen
Hendrik en  Roelofje wonen vanaf 1928 op Twijtel 2  
 
ouders
2. Thomas Oosterloo  (ca 1870 Makkinga -)
3Pietje de Vries  (ca 1882 Oldeberkoop -)
Thomas en Pietje  trouwen in 1902 te Ooststellingwerf
Thomas en Pietje wonen vanaf 1902 op Twijtel 2  
 
grootouders  
4. Sybrand Oosterloo (ca 1837 Langedijke - 1909 )
5. Egbertje Westerhof (ca 1837 Donkerbroek - 1918)
Sybrand en Egbertje trouwen in 1863 te Ooststellingwerf  
 
6. Hendrik de Vries (ca 1829 Oldeberkoop)
7. Betje van Huizen (ca 1838 Wolvega - 1887 Oldeberkoop)
 Hendrik en Betje trouwen in 1859 te  Weststellingwerf  
 
overgrootouders  
8. Tomas Boeles Oosterloo (ca 1881-)
9. Janke Jans Ebbes (ca 1799-1835)
Thomas en Janke trouwen in 1815  te Ooststellingwerf (Maire Oosterwolde)  
 
10. Pieter Egberts Westerhof (ca 1791 Oldeberkoop -)
11. Fettien Karsten Hoogenberg (ca 1896 Makkinga - )
Pieter en Fettien trouwen in 1821 te Ooststelingwerf  
 
12. Wybe Hanses de Vries  (ca 1776 - 1847 Ooststellingwerf ) 
13. Martje Martens van der Wal ( 1774 Nijeberkoop -  1845 Ooststellingwerf) 
 
14. Pieter Jans van Huizen
15. Sipke Gerrits de Vries
__________________________________________________________________

Familie PAAUW

 

 

Waar komen ze vandaan?  

 

1a. Wiebren Paauw (1875 Hindeloopen -  1945  Hindeloopen)  schipper  

2e  Antje Paauw  (1876 Hindeloopen - )

Wiebren en zus Antje moeten tussen 1917 en 1922 hun domicili van Hindeloopen naar  Makkinga verplaatst hebben. Ze legden geregeld aan met hun schip bij de Nijeberkoper- en Priikedambrug en vestigden zich dus op Twijtel waar ze in 1914 al grond kochten. In 1940 verlaten Wiebren en Antje het buurtschap weer. Beide bleven ongehuwd.  

3e  Akke Paauw (1833 Hindeloopen - ) gehuwd met Cornelis Verweij (geëmigreerd naar de V.S.)  

 

 

 

Ouders:  

2. Douwe Martens Paauw (1836 Hindeloopen - 1912 Hindeloopen) schipper

3. Elisabeth Wybrands (1841 Hindeloopen - 1898 Hindeloopen) Douwe en Elisabeth trouwen in 1873 in Hindeloopen  

 

Grootouders:  

4.Marten Douwes Paauw (ca 1803 Hindeloopen - 1882 ? Hindeloopen)   schipper 5.Antje Hylkes Roosjen of Roossen (ca 1802 Hindeloopen - 1841 Hindeloopen) Marten en Antje trouwen in 1829 in Hindeloopen

6. Wiebren Hartmans Wybrands (of Wiebrens) (ca 1807 Hindeloopen - )
7. Akke Alberts Broodwinner  (1805 Hindeloopen - 1857 op de Zuiderzee bij Lemmer ) Marten en Antje trouwen in 1826 in Hindeloopen  

 

Overgrootouders:  

8. Douwe Tjeerds Paauw (1768 Hindeloopen - 1847 Hindeloopen) slager, en later boer? te Hindeloopen
9. Albert Martens (1769 Hindeloopen - 1847 Hindeloopen)
Douwe en Albert trouwen 1794 voor de hervormde  kerk in Hindeloopen

   

10. Hielke Jappes Roossen (afkomstig van Hindeloopen)
11. Klaaske Gerrits Roossen (afkomstig van Hindeloopen)

Hielke en Klaaske trouwen 1n 1779 voor de hervormde kerk in Hindeloopen  

12. Hartman Wybrands (afkomstig van Hindeloopen)
13: Annigje Jans  (afkomstig van Hindeloopen)

Hartman en Annigje trouwen in 1797 voor de hervormde kerk in Hindeloopen

14. Albert Jappes Broodwinner (1779 Hindeloopen - 1815 Hindeloopen)
15. Trijntje Bouwes de Haan  (1770 Hindeloopen - 1858 Hindeloopen)
Albert en Trijntje trouwen in 1800 voor de hervormde kerk in Hindeloopen

_________________________________________________________________

Familie DE VRIES

  Waar komen ze vandaan?   1a. Ruurd de Vries (1947 Twijtel - 1954 Heerenveen)      Ruurd overleed na een ongeluk met een motor op cirquit Prikkedam.      Ruurd ligt begraven te Makkinga 1b. Ruurd de Vries  (1955 Twijtel)      Beide zonen zijn geboren op Bercoperweg 75   ouders   2. Jan de Vries (1919 Tijnje - 2008 Gorredijk);  arbeider, betonwerker 3. Renske Kuypers (1919 Jubbega)     Jan en Renske trouwden in 1946 te Oosterwolde     Jan en Renske woonden van 1946 tot 1978 op Twijtel  (Bercoperweg 75)     Jan en Renske verhuisden daarna naar Gorredijk.     Jan ligt begraven te Makkinga    grootouders   4. Ruurd de Vries  (1891 Hemrik - 1970 Gorredijk) 5. Aukje Weiland (1891 Terwispel - 1986 Heerenveen)     Ruurd en Aukje trouwden in 1914 te Beetsterzwaag     Ruurd en Aukje woonden met name in Tijnje en Gorredijk     Ruurd en Aukje liggen begraven te Gorredijk   6. Hendrik Kuypers (1880 Rotsterhaule - 1948 Nijeberkoop) arbeider, keuterboer 7. Popkje Weidema (1883 Jubbega - 1932 Nijeberkoop)     Hendrik en Popkje trouwden in 1908 in Heerenveen     Hendrik en Popkje woonden in Jubbega en in Nijeberkoop a/d Alberdalaan     Hendrik en Popkje liggen begraven te Jubbega   overgrootouders   8.  Jan de Vries  (1865 Hemrik - 1957 Leeuwarden) arbeider 9Berentje Jelles Hofstra (1873 Langezwaag - 1895 Hemrik)     Jan en Berentje trouwden in 1892 te Beetsterzwaag)  en woonden in Hemrik     Jan trouwde vervolgens nog 2 keer en woonde in Echten  en omgeving     Jan en Berentje liggen begraven te Hemrik.   10. Wietze Weiland  (1863 Luxwold - 1936 Tijnje) veenarbeider, arbeider 11Hiltje de Jong (1868 Langezwaag - 1949 Tijnje) dienstmeid      Wietze en Hiltje trouwden in 1890 te Beetsterzwaag      Wietze en Hiltje woonden in Terwispel en Tijnje    Wietze en Hiltje liggen begraven te Tijnje   12Johannes Kuypers (1853 Sintjohannesga - 1930 Jubbega) arbeider, stoelmatter 13Rinske Eijer (1857 Jubbega - 1927)       Johannes en Rinske trouwden in 1878 te Heerenveen       Johannes en Rinske woonden met name in Jubbega       Johannes en Rinske liggen begraven te Jubbega   14. Berend Weidema (1831 Jubbega - 1905 Jubbega) arb, turfhandelaar, vervener. 15. Geertje van Seijen (1840 Lippenhuizen - 1929 Nijeberkoop) winkelierster.       Berend en Geertje woonden in het huisje met de dikke boom te Jubbega      Berend en Geertje trouwden in 1863 te Heerenveen      Berend en Geertje woonden in Jubbega (in het-huisje-met-de-dikke-boom)      Berend en Geertje liggen begraven te Jubbega.  
_________________________________________________________________________

Familie YPEY 

Jan Ypey (1913-2002) heeft het grootste deel van zijn leven op Twijtel (Prikkedam 4) gewoond. De jaren na de oorlog zijn vrij helder, doch daarvoor is enige ongewisheid. We weten dat  Jan dat  trouwde met de uit  Lemmer afkomstige Janke ten Hoeve  en dat het paar twee kinderen kreeg. Dochter Aaltje werd geboren ca 1954 geboren en ca  1960  zoon Roelof.

 

foto: zomer 2001 (via Aaltsje Ypey) Jan en Janke in de tuin van Prikkedam 4

Toch zou Jan eerder (voor de oorlog) getrouwt zijn geweest en wel met ene Anke? Hoogeveen. Het paar zou bovendien een kind hebben gekregen. Mogelijk zijn gebeurtenissen in de oorlogsjaren er aanleiding toe geweest dat Jan na die tijd een tweede huwelijk aan ging.

Ook zou Jan (voor de oorlog?) een tijd(je) in Canada hebben verbleven.

 

Waar komen ze vandaan?

kinderen

1a. Jan Ypey (1913 Twijtel? - 2002 Twijtel)
1b. Pieter Ypey (                               
Pieter kwam om in een concentratiekamp
1c. Aafje Ypey (1924 Twijtel ?- 1926 Twijtel)      
Aafje verdronk in de petgaten
1d. Wietske Ypey (                             
Wietske was geestelijk in de war en verbleef in Toutenburg
1e Heine Ypey
 
 
ouders  
2. Roelof Ypey (1877 Nijehaske - 1950) Rijwielhandelaar, visser, arbeider, petroleumhandelaar
3. Trijntje van der Schaaf ( 1886 Drachten -1975 Makkinga)    
Roelof en Trijntje trouwden in 1907 te Drachten    
Roelof en Trijntje vestigden (enige tijd) na hun huwelijk op Twijtel. (nu Prikkedam 4)    
grootouders  
4. Pieter Ypey (1837 Heerenveen AEN - 1918 Heerenveen AEN) koopman, vishandelaar
5. Antje Wybes Pool (Drachten - ) dienstmeid    
Pieter en Antje trouwden in 1862 te Drachten  
 
6. Heine van der Schaaf (1853 Kortezwaag -1928 Smallingerland). Timmerman
7. Wietske Luchtenveld (1855 Drachten - ...)    
Heine en Wietske trouwden in 1882 te Smallingerland 
 
overgrootouders  
8.  Eltje Dirks Ypey (1805 Leeuwarden-1873 Heerenveen ) postillon (= postrijder) 9.  Antje Pieters Roersma  (1802 Menaldum - 1886 Nijehaske)       
Eltje en Antje trouwden in 1833 te Leeuwarden 
Eltje was een zoon van de kastelein van de Posthoorn te Leeuwarden   
 
10. Wiebe Jacobus Pool (1789 N.drachten - 1834 N.drachten) arbeider, veenarbeider      
De familie Pool kwam overigens zoals de naam doet vermoeden uit Polen (rond 1698) 
11. Grietje Roels de Jong (1792 Noorderdrachten - ) arbeidster  
 
12. Jan Heines van der Schaaf (1821-...)
13 Jentina Samuels Kamphuysen (1826-1859)      
Jan en Jentina trouwden in 1850 te Opsterland  
 
14. Jan Sikkes Luchtenveld (ca 1826 Rottevalle- )
15. Trijntje Petrus van der Woude (ca 1823 te Drachten-)
Jan en Trijntje trouwden in 1855 te Smallingerland
Jan was overigens een zoon van Wietske Hendriks Luchtenveld (de vader is onbekend)
 
__________________________________________________________________

 

Familie Van der Wolf

 Waar komen ze vandaan?

Kinderen  

1a. Gerrit van der Wolf (1880 - 1881, 3 mnd jong )

1b. Alida van der Wolf ( 5 juni 1882 - sept 1882 Makkinga , 3 mnd jong)       

 

ouders  

2. Albertus van der Wolf (1853  Oldeberkoop - 1929 Alkmaar)  Arbeider, Jachtopziener, Prov. Opzichter

3Klaaske Jager ( 1857  Jubbega Schurega - 31 juli 1882  Makkinga)    

Albertus en Klaaske   trouwden in  1879  te Ooststellingwerf  

Albertus (en eerst nog Klaaske) woonde vanaf ca 1880 tot 1887  op Bercoperweg 70    Albertus trouwde in 1889 te Alkmaar met Catharina Waagmeester, met wie hij 4 kinderen kreeg.   

 

grootouders  

4. Gerrit van der Wolf (1810  Alkmaar - 1895 Makkinga) Veldwachter

5. Aleida Brandt ( 1813 Zwolle  -1893  Makkinga)     

Gerrit en Alida  trouwden in  1837 te Norg    

Gerrit streed mee als militair bij de verdediging van de Citadel te Antwerpen.      

Bij de capatulatie eind 1838 werd hij door de Fransen krijgsgevangen gemaakt.    

Gerrit  vierde in 1922 zijn 50-jarig dienstjubileum als veldwachter   

 

6. Marten Jans Jager  (ca 1810 Oldeberkoop - )
7. Sietske Jans Werkman (ca 1814 Terwispel - )    

Marten en Sietske trouwden in 1837 te Opsterland  

 

overgrootouders  

8.  Jacobus van de Wolf (1769 Den Haag - 1846 Veenhuizen) Segeant

9.  Geertruida Beijers  (1770 Velsen - 1838 Veenhuizen)             

Jacobus en Geertruida  trouwden in 1795  te Alkmaar     

 

10. Cornelis Albert Brandt (1773 Den Haag - 1837 Veenhuizen) Militair

11. Hendrina de Lange ( 1781 Zwolle - 1826  Veenhuizen)      

Cornelis en Hendrina trouwden in 1808 te Zwolle.      

(Cornelis zijn 1e vrouw, Anna Maria van der Hoorn overleed voor 1808)  

 

12. Jan Martens Jager

13 Jantje Pieters  

 

14. Jan Roels Werkman

15. Klaske Feddes  

Maak jouw eigen website met JouwWeb