Bercoperweg 65

Wie helpt mij aan een foto van dit huis van de jaren "50, "60?

foto 2008 RdV 

Adressering: 

Perceel viel onder zathe III 

1868               Makkinga 122a                       

                       Makkinga 117a

1873               Makkinga 116d

1880               Makkinga 116d

1900               Makkinga 151

1910  - 1918   Makkinga 162

1928               Makkinga 69

1934 -1950     Makkinga 77

1965               Bercoperweg 65

2010                Bercoperweg 65 

 

Bouwwerk: 

Gebouwd tussen 1855 en 1887 als heel klein huisje

Vergroot of nieuwbouw tussen 1887 en 1900 

2017/2018  Het huis wordt van binnen en van buiten gerenoveerd

 

Bewoners: 

1864 - 1873                   Antje Alberts Koning (1807-1875)

1873 - 1883               Sierd Jans Gorter (arbeider)

1883 - 1933               Pieter Wiebes Koopstra (1851-1939) Landbouwer

1934 - 1943               Jacob Haanstra

1943 - 1963               Trijntje Haanstra-Couperus (wed van Jacob Haanstra)

1945                              Anna Janssen-Roemen (evacué uit Roermond)

1963 -1965                Ludserd Stoker (-2014)

1965 - 1967                Andries van der Wal

????                           L Verbeek

1972- 1995)               Johannes J. Pronk

1995 - 2017                A. Pronk-Zaman   (wed van Johannes Pronk) 

2017 - heden             Melvin de Wit en Aukje Koopstra

 

 

Het arbeiderswoninkje –“Beppe’s Huuske” - heeft uiterlijk waarschijnlijk nog vrijwel de oorspronkelijke vormen.

Ook in dit woninkje  zal eerder wel plaats voor een koe en wat kleinvee zijn geweest.

Het zou ook wel eens de chercherwoning geweest kunnen zijn, aldus J. Oosterhof. (chercher=opzichter bij de molen)

Op 19 september 1877, in het zelfde jaar dat hij trouwt met Antje Annes de Boer,  koopt de arbeider Pieter Wybes Koopstra uit Oldeberkoop voo Fl. 880,-- een huis met erf onder Makkinga. Dat zal dit huis geweest zijn. Daarnaast koopt hij er een heideveld bij voor Fl. 145,-- . Waar dat is gelegen weet ik niet. Misschien heeft hij vervolgens de woning verbouwd, of groter gemaakt. De lening van Fl. 465,-- in 1879 bij de Gemeente Ontvanger Franke Wybes Scheenstra uit Makkinga zou daar op kunnen wijzen.

Hun kinderen worden geboren op Twijtel. Wiebe (*1877) en Aaltje (*1881)

Na het veel te vroege overlijden in 1882 van zijn vrouw - Antje werd slechts 36 jaar - trouwt hij in 1884 ten tweede male. Ook deze vrouw draagt de naam Antje Annes. Haar familienaam luidt Haanstra

Ook bij deze Antje krijgt Pieter 2 kinderen. Anne (*1887) en Jan (*1893)

Pieter Wiebes Koopstra was vrachtrijder en vervoerde boter voor Van Bredenrode naar de trein in Peperga. Toen Koopstra verhuisde nam Hans Bos (Berkoperweg 67) de rit van hem over.

In de 'Hepkema' van 11 november 1927 biedt Pieter Wiebes Koopstra te koop aan:

Het BOERDERIJTJE te Twijtel o.d. Makkinga,

gedeeltelijk a.d. kunstweg naar Oldeberkoop, bij de verkooper in eigen gebruik, bestaande in huis en erf, met wei- en bouwland, tezamen  groot 1.36.65 H.A., in 3 perc.

De zelfde krant meldt op 2 december 1927 dat er geboden is op de 3 pecelen FL. 2500,- , Fl. 1075, -  en  Fl. 775,- .  In totaal dus  Fl. 4350,-.

Toch zal perceel 1, het huis en erf, niet (direct) van de hand gaan. Het blijkt in de krant van 7 december te zijn aangehouden. Wel gaande de twee andere percelen naar andere eigenaars. Frans van Hes koopt voor Fl. 1075,- perceel 2 (weiland?)  en Hendrik Th. Oosterloo wordt de eigenaar van perceel 3 (bouwland?) voor Fl. 785,-. 

Blijkbaar heeft de familie  Haanstra het huis een tijdlang (vanaf 1963) verhuurd aan de familie Stoker, zo blijkt uit onderstaande advertentie in de Friesche Koerier van 16 maart 1963.

BIJ INSCHRIJVING TE KOOP:

het huis no. 77 met erf en grond te Twijtel onder Makkinga,

ten zuiden van en aan de Kunstweg groot 26.10 are, eigendom van de Erven Jacob Haanstra.

AANVAARDING EN BETALING dadelijk na de gunning.

Voor bezichtiging te wenden tot de heer K. Haanstra, Bercoperweg 9 te Makkinga. tel. 05163-236.

Briefjes worden ingewacht ten kantore van notaris G. Lindeijer te Oosterwolde, vóór of op zaterdag 1 april a.s.

Maak jouw eigen website met JouwWeb