Prikkedam 3

(foto RdV 2012)

De gevelsteen verraad het bouwjaar Ene A.W.S.  zal de eerste steen gelegd hebben op 6-7-1919 

Adressering:

Makkinga 54

Makkinga 66

Prikkedam 3 

Bouwwerk:

1919 bouwt W.A. Schurer het boerderijtje   Het staat er nog steeds. 

 

Bewoners:

1921 - 1929    Wijbe Annes Schurer en Hendrikje Beijert

1929 - 1930    wed. Hendrikje Schurer - Beijert                                          

1930 - 1937    Fokke de Vries en Fimke  van der Meer

1937 - 1940    Jan Bijzitter en Stientje Tamminga

1940 - 2006    Bart Langhout  (veehouder)

2006 - 2011    Jelle Langhout (1938-2011)

2011 - heden 

 

Veehouderij: In 1950 was het busnummer 8.

(1964)  ? st vee (geen veedrinkbakken)

Wybe Annes Schurer  (1858-1929) is in 1915 op 57-jarige leeftijd getrouwt met Hendrikje Beyert die 21 jaar jonger is dan hem. Zoon Anne wordt in 1918 geboren en overlijdt  al in 1925 op 7-jarige leeftijd. Blijkbaar is hij diegene die op de gevelsteen met de initialen A.W.S. wordt bedoeld. Dit zou inhouden dat men in ieder geval  in 1919 - de datum op de steen is '6-7-1919 '  -  met de bouw was begonnen. Anderhalf jaar later, in januari 1921,  was het huis vermoedelijk klaar, en konden Wybe en Anne  met  hun zoontje er gaan wonen. Lang hebben ze er niet van kunnen genieten. Want 4 jaar na Anne overleed ook Wybe. We schrijven dan 1929. Het jaar daarop vertrekt Hendrikje van de boerderij.


Fokke  de Vries  en zijn vrouw Fimke van der Meer, woonden na hun huwelijk één jaar in Elsloo, en vervolgens 1 jaar op Twijtel, waarna ze zich vestigeden in Nijeberkoop, op de hoek Frankrijksweg/Bovenweg.

 


In 1940 - getuige een  advertentie in de 'Hepkema'  - wordt 'het boerderijtje met erf, wei- en bouwland' in 4 percelen te koop aangeboden door 'De erven Mej. de Wed. Wiebe A. Schurer'.    De totale oppervlakte is 5.14.00 ha. Pachter is op dat moment Bart Langhout. Bij de finale verkoping op vrijdag 22 november blijkt dat er Fl. 7219,00 op geboden is. Overigens worden er ook nog enkele andere percelen te koop aangeboden. Ook hier is Bart Langhout merendeels de gebruiker.

Op 27 november lezen we in de 'Hepkema'  dat de kopers zijn: 'F.  Hof te Rotterdam en G. Brinksma te Amsterdam'  Ze betalen er  7229,-  gulden voor.


Bart Langhout  was, voor hij op Twijtel kwam, gehuwd met Grietje Veen.  Zij stierf al  op 24 jarige leeftijd in 1935. Een tijdje later trouwt hij met zijn 2e vrouw Hendrika Willemina Sluiter.   Het was ook haar 2e huwelijk.  Bart heeft al een zoon uit zijn 1e huwelijk. Jan (*1935) genaamd. En ook Hendrika heeft al een dochtertje, Liesje Hofman genaamd.   Samen krijgen ze  nog  Jantje (*1937 Appelscha) , Jelle  (*1938 Oud-Appelscha), Aaltje (*1941 Twijtel) .    Bart overleed  op 23-3-2006 op 93-jarige leeftijd en Hendrika in 2004 op 96-jarige leeftijd. Bij werden gecremeerd in Heerenveen.

Gezien bovenstaande feiten moet Langhout er net voor de oorlog (ca 1939) ingetrokken zijn.

Zoon Jelle Langhout, die in 2011  ongehuwd overlijdt, is in 1938  in Oud-Appelscha geboren. Zijn ouders woonden toen dus hoogstwaarschijnlijk nog niet op Twijtel. Hij woonde tot zijn dood op de boerderij wonen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb