Jaar Feit
1604 Oudst bekende vermelding van Twijtel (in een Proclamtieboek)
1622 Winsemius vermeldt Twijtel
1644 De molen op Twijtel wordt genoemd bij een verkoping
1662 Saksische boerderij van zathe IV wordt ge- of herbouwd
1664 Oudst bekende vermelding van Twijtel op een kaart
1672 Het Rampjaar: Franse en Bisschoppelijke troepen trekken plunderend langs
1698 Oudst bekende vermelding van de molen op de kaart
1720 Geert Alberts verkoopt de molen aan Albert Popkes
1750 De (latere) familie Mulder maalt al op Twijtel
1778/88 De boerderij van zathe II wordt afgebroken
1802 De boerderij van zathe II wordt herbouwd
1811 Bij decreet van Napoleon worden de familienamen aangenomen
1811 Jonge mannen worden geronseld voor Napoleons legers
1812 Meine Reints de Boer (zathe I) komt niet terug van de Russische veldtocht
1818 De molen van Geesje Sakes staat te koop. (De verkoop gaat niet door)
1837 Pieter Jans Mulder verkoopt de molen aan Berend Jans Hof
1841 Berend Jans Hof verkoopt de molen aan Hylke Benierd Stellingwerf
1841 Wed. Berend Jans Hof verkoopt de molen aan Riekend Steunebrink
1844/45 Riekend Steunebrink gaat (na 4 jaar verpachting) zelf malen
1851 Riekend Steunebrink sticht ook een molen ondee Oldeberkoop. Zoon Roelof gaat er later malen.
1857 De Grindweg (oa de Bercoperweg) door Ooststellingwerf is gereed
1859 Aanbesteding van 9 tolhekken langs de grindweg (oa op Twijtel)
1861 Riekend Steunebrink overlijdt. zijn Wed Alberdina Ebbinga laat waarschijnlijk voor zich malen.
1866 Klaas Steunebrink trouwt met Antje Sygerssma en is dan molenaar
1869 De standermolen waait om op 19 december
1870 Alberdina Ebbinge laat een oude poldrmolen uit de Weperpolder ombouwen tot beltmolen op Twijtel
1888 Kanalisatie van de Tjonger. Dam van prikken wordt ophaalbrug
1889 Alberdina overlijdt. Gerrit Steunebrink wordt molenaar. Klaas wordt boer op zathe III
1905 Gerrit Steunebrink verkoopt d emolen aan Weijert Zeephat
1912 De molen op oud Twijtelbrand op 15 juni af
1913 Weijert Zeephat bouwt een stellingmolen aan de weg weer op.
1921 De 'Coƶperatie' koopt de molen van Zeephat, die bedrijfsleider wordt.
1925 Weijert Zeephat verhuist met de molen naar de kom van Makkinga
1928 Abbendijk en Bovenweg (onder Nijeberkoop) worden klinkerweg
1932 Het gereformeerde kerkje wordt in gebruik genomen
1934 De Alberdalaan onder Nijeberkoop is verhardt in beton
1934 Twijtel 4 (nu 6a) brand af. (eigenaar is de Diaconie. het staat leeg)
1936 Zathe IV. De 'Saks' van Brouwer brandt af. (voorloper Bercoperweg 66)
1947 Motorclub Oosterwolde (MCO) wordt opgericht
1948 De eerste races op het Prikkedamcircuit (openingswedstrijden)
1949 De eerste Friese Terreinkampioenschappen op het Prikkedamcircuit
1954 Ruurd de Vries (j) komt onder een motor op Prikkedamcircuit en overlijdt.
1955 Prikkedam onder Hoornsterzwaag wordt klinkerweg
1956 Beweegbare Prikkedambrug wordt een hoge vaste betonbrug
1957 Eerste wedstrijden, die meetellen voor het NK, op Prikkedamcircuit
1957 Kippenhok van fam. Ypey brandt af (Prikkedam 4)
1958 Het gereformeerde kerkje maakt plaats voor 't Haventje in Makkinga
1960 De boederij van Karbet brandt af. (Prikekdam 6)
1961 De boerderij van Van Dam brandt af (Bercoperweg 72)
1963 Bovenweg (Nijeberkoop) wordt asfaltweg met paralllelweg
1963 Eerste internationale wedstrijden op circuit Prikkedam
1964 Abraham Molenaar (Prikkedam 5) verdrinkt in deTjonger
1965 Straatnamen Prikkedam, Bercoperweg en Twijtel worden ingevoerd.
1966 Prikkedamweg wordt aangelegd (in asfalt)
1967 Abbendijk (Bovenweg tot Twijtel) wordt (deels) verlegd en verhardt in asfalt.
1967 Bovenweg wordt vanaf Abbendijk doorgetrokken tot Oosterwolde. (asfalt)
1969 Ruilverkavelingsweg Kuinderweg/Egypte is in aanleg (asfalt)
2004 zeker 400 jaar Twijtel
2013 Juf. Snoek onthult gedenkplaat ter herinnering aan het gereformeerde kerkje