Twijtel 1

luchtfoto via HvM.  Achter het linker raam hadden Coentraad en Neeltje het winkeltje  

Adressering :

1880    Makkinga  11a?            
            Makkinga  23d                      
            Makkinga 112
1889    Makkinga 143
1900    Makkinga 158
1918    Makkinga 158 1
1928    Makkinga 73
1950    Makkinga 81 
1965    Twijtel 1   
 
Bouwwerk:
Gebouwd tussen 1855  en 1887
Verbouwd tussen 1887 en 1900
Afgebroken tussen 1974 en 1986  
 
Bewoners:
1880 of eerder - 1918   Coenraad L. van der Wal  (boer en winkelier)
1918 - 1950                   Willem Wemer en Anna Flokstra
1950 - 1969                   Dirk Wemer  (veehouder) en Fetje Klosse  
 
Bedrijf: Van der Wal had hier zijn winkeltje, en waarschijnlijk daarnaast ook enig vee.
Willem Wemer, en later ook zijn zoon Dirk waren er boer. Het busnummer was 29   

 

Foto 2008  (RdV )  Links van de ‘scheidswetering’ liep het toegangspad naar Twijtel 1 

Het was bereikbaar tot zeker 1922 via het oude voetpad Abbendijk-Middelburen. Tot 1918 zal Coenraad van der Wal  er met zijn echtgenote Neeltje Winters boer en winkelier geweest zijn. Tot 1908 staat er een klein woninkje. In dat jaar maakt Van de Wal er een komplete boerderij van. Het oude voorhuis blijft bestaan. Het bestaat uit een woonkamer en winkel.        In 1918 dat jaar verkoopt Coenraad het boerenplaatsje aan Willem Wemer. Van der Wal bouwt een nieuwe woning aan de weg. Recht voor Twijtel 1.  Het is het huidige  Bercoperweg 61.

Neeltje liep daarnaast ook nog met koffie en thee langs de huizen.

Op 6 juli 1903 vieren Coenraad en Neeltje hun 25-jarige echtvereniging

________________________________________________________________________

Willem Wemer en Anna Flokstra komen in 1918 op de boerderij. Hij is dan landbouwer. Het gezin krijgt er vier kinderen. Jacob (*1919), Dirk (*1921), Trijntje (*1924) en Egbert (*1926)  Ook in de oorlogsjaren is Willem er boer. Zijn niet opkomen bij avondlijke de surveillancedienst op 26 september 1942 komt hem duur te staan.  30 gulden boete of 30 dagen hechtenis zijn de sancties waaruit hij moet kiezen. (Welke zou het geworden zijn?)

 

De zonen Jacob en Egbert gaan beide aan de slag als chauffeur bij de C.A.V. te Oosterwolde. Dochter Trijntje blijft in de buurt wonen. Ze trouwt met Allardus Middel. Ze zijn boer op Bercoperweg 62. Net niet meer op Twijtel. Ten oosten van de Scheidswetering dus.

 


 

Zoon Dirk Wemer trouwt in 1950 met  Fetje Klosse en neemt de boerderij van zijn vader over. Ook zij krijgen er vier kinderen. Hiltje (*1950), Willem (*1952),  Jan (*1956) en Anna (*1958). Langer dan 19 jaar zal Dirk er niet boer zijn. Het gezin Wemer gaat naar de kom van het dorp, en de boerderij op Twijtel wordt niet lang daarna afgebroken. Dirk wordt werknemer bij de zuivelfabriek in het dorp. 

 


 

Het is het meest oostelijk gelegen huis van Twijtel. (Misschien hoorde het ooit zelfs bij  Middelburen) Het ligt nl. op ongeveer de zelfde rooilijn als de (voormalige) woningen van dat buurtschap. Bovendien nogal wat dichter daarbij, dan bij enig pand op ‘nieuw’ Twijtel.

Albert Mulder tekent op zijn kaartje van ca. 1920  bovendien westelijk van de woning de scheidswetering. Blijkbaar de grens tussen Twijtel en Middelburen, zodat ook in zijn optiek de woning onder Middelburen zal moeten worden geplaatst.

Vanaf Makkinga liep het kerkepad voor de woning tot de scheidswetering, en boog daar links in zuidelijke richting. Zo’’n 150 verderop lag een vlonder over de sloot, en vanaf daar ging het pad dwars door het land richting nr 2.

 

In de jaren “50 van de vorige eeuw is er van het oude voetpad niet veel meer over. Nr 1 heeft dan een eigen reed, die bij nr 64 op de Bercoperweg uit komt. Rond de jaren “80 werd het boerderijtje gesloopt. Het pad ging op in de weilanden.`

Maak jouw eigen website met JouwWeb